W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

0050.1.158.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
zmienione przez 0050.1.175.2022
Status obowiązujące
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) oraz Uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3433), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe, położone w: Szubinie, Turze, Rynarzewie, Ciężkowie, Godzimierzu, Dąbrówce Słupskiej, Królikowie, Kowalewie, Pińsku, Samoklęskach Małych, Smolnikach, Słonawach, Niedźwiadach, Wąsoszu, Wolwarku, Zamościu,  opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz zamieszcza się je na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tych wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej na stronie www.monitorurzedowy.pl                
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz PiotrkowskiZałączniki

Powiadom znajomego