W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zarządzenie nr 0050.1.152.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wolwark na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolwark.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.152.2024

BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 7 czerwca 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wolwark na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolwark.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 i 721), oraz § 3, 4 ust. 2 i 3 oraz § 7 ust.1 pkt 2 uchwały nr LXI/539/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 sierpnia 2023r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szubin (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5075) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Wolwark na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolwark, zwanego dalej „projektem uchwały” w celu poznania ich opinii, uwag i propozycji.
2. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szubin.
§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 14 czerwca 2024r. do 21 czerwca 2024r.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolwark w Urzędzie Miejskim w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, biuro nr 12 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin pod adresem bip.szubin.pl - Tablica ogłoszeń oraz zbierania pisemnych uwag i opinii na temat projektu uchwały.
3. Formularz konsultacyjny, za pomocą którego należy zgłaszać opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji jest dostępny:
1) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin bip.szubin.pl - Tablica ogłoszeń;
2) w wersji papierowej do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin - biuro nr 12.
4. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 3, w terminie wskazanym w ust. 1 należy dostarczyć:
1) w formie elektronicznej na ESP adres: /63hqiye23j/skrytka;
2) w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego