W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zarządzenie nr 0050.1.27.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.),  art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 151 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634  ze zm.), oraz Uchwały nr LII/467/22 z dnia 24 listopada 2022 r. Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2023", zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
1) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, likwidujące bariery, ograniczające skutki niepełnosprawności, działania na rzecz wzmocnienia współpracy środowisk i tworzenia warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez wsparcie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 

 

 
Burmistrz Szubina
             /-/
Mariusz Piotrkowski

Załączniki

Powiadom znajomego