W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zarządzenia Burmistrza

XML

Aby zapoznać się z zarządzeniami Burmistrza Szubina wydanymi przed rokiem 2008 -
przejdź tu

zarządzenie nr : 0050.1.166.2023
zarządzenie nr 0050.1.166.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania i ustalenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
uchyla/traci moc 0050.1.172.2022,
zarządzenie nr : 0050.1.165.2023
zarządzenie nr 0050.1.165.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu kontroli w zakresie sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szubin na lata 2023-2024.
zmieniające zarządzenie nr 0050.1.45.2023,
zarządzenie nr : 0050.1.164.2023
zarządzenie nr 0050.1.164.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Bezgotówkowe tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego stanowiącego własność Gminy Szubin paliwem płynnym: olejem napędowym, benzyną PB-95.
zmieniające zarządzenie nr 0050.1.160.2023,
zarządzenie nr : 0050.1.163.2023
zarządzenie nr 0050.1.163.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków.
zarządzenie nr : 0050.1.162.2023
zarządzenie nr 0050.1.162.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2024 rok oraz w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin
zarządzenie nr : 0050.1.161.2023
zarządzenie nr 0050.1.161.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
zarządzenie nr : 0050.1.160.2023
zarządzenie nr 0050.1.160.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Bezgotówkowe tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego stanowiącego własność Gminy Szubin paliwem płynnym: olejem napędowym, benzyną PB-95.
zarządzenie nr : 0050.1.159.2023
zarządzenie nr 0050.1.159.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr : 0050.1.158.2023
zarządzenie nr 0050.1.158.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami i informacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych, bieżących i zleconych, w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na realizację zadania zleconego oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu
zarządzenie nr : 0050.1.157.2023
zarządzenie nr 0050.1.157.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków.
zarządzenie nr : 0050.1.156.2023
zarządzenie nr 0050.1.156.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków.
zmieniające zarządzenie nr 0050.1.155.2023,
zarządzenie nr : 0050.1.155.2023
zarządzenie nr 0050.1.155.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków.
zarządzenie nr : 0050.1.154.2023
zarządzenie nr 0050.1.154.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Królikowie stanowiącej własność Gminy Szubin, przeznaczonej do sprzedaży.
zarządzenie nr : 0050.1.153.2023
zarządzenie nr 0050.1.153.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na "Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych należących do Gminy Szubin w 2024r"
zarządzenie nr : 0050.1.152.2023
zarządzenie nr 0050.1.152.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami i informacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych, bieżących i zleconych, w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na realizację zadania zleconego oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu.
zarządzenie nr : 0050.1.151.2023
zarządzenie nr 0050.1.151.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
zmieniające zarządzenie nr 0050.1.125.2023,
zarządzenie nr : 0050.1.150.2023
zarządzenie nr 0050.1.150.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
zarządzenie nr : 0050.1.149.2023
zarządzenie nr 0050.1.149.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków.
zarządzenie nr : 0050.1.148.2023
zarządzenie nr 0050.1.148.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych, w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych i bieżących i informacją z Ministerstwa Finansów w sprawie podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu
zarządzenie nr : 0050.1.147.2023
zarządzenie nr 0050.1.147.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
zarządzenie nr : 0050.1.146.2023
zarządzenie nr 0050.1.146.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Budowę dróg dla pieszych na ulicy Juliusza Słowackiego w Szubinie.
zmieniające zarządzenie nr 0050.1.133.2023,
zarządzenie nr : 0050.1.145.2023
zarządzenie nr 0050.1.145.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
zarządzenie nr : 0050.1.144.2023
zarządzenie nr 0050.1.144.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
zmieniające zarządzenie nr 0050.1.125.2023,
zarządzenie nr : 0050.1.143.2023
zarządzenie nr 0050.1.143.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia składu imiennego Komisji ds. przyznawania pomocy finansowej dla nauczycieli z Funduszu Zdrowotnego.
uchyla/traci moc 0050.1.85.2023,
zarządzenie nr : 0050.1.142.2023
zarządzenie nr 0050.1.142.2023
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków, Opłat i Windykacji w Urzędzie Miejskim w Szubinie.