W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zarządzenia Burmistrza

XML

Aby zapoznać się z zarządzeniami Burmistrza Szubina wydanymi przed rokiem 2008 -
przejdź tu

zarządzenie nr : 0050.1.69.2024
zarządzenie nr 0050.1.69.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ustalenia numerów porządkowych budynków.
zarządzenie nr : 0050.1.68.2024
zarządzenie nr 0050.1.68.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr : 0050.1.67.2024
zarządzenie nr 0050.1.67.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Przebudowę dróg gminnych: ul. Reymonta (nr 090508C, od km 0+545 do km 1+544) w Szubinie-Wsi, ul. Matejki (nr 090919C, od km 0+000 do km 0+356) i ul. Kochanowskiego (nr 090918C, od km 0+523 do km 0+691) w Szubinie.
zarządzenie nr : 0050.1.66.2024
zarządzenie nr 0050.1.66.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie ustanowienia Miejskiego Zespołu Informatycznego i Koordynatora Miejskiego ds. Informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
zarządzenie nr : 0050.1.65.2024
zarządzenie nr 0050.1.65.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w roku 2024 w trybie pozakonkursowym.
zarządzenie nr : 0050.1.64.2024
zarządzenie nr 0050.1.64.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
zarządzenie nr : 0050.1.63.2024
zarządzenie nr 0050.1.63.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wolwarku oraz Szubina w sprawie nadania nazwy ulicy.
zarządzenie nr : 0050.1.62.2024
zarządzenie nr 0050.1.62.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zarządzania Drogami i Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
uchyla/traci moc 0050.1.54.2024,
zarządzenie nr : 0050.1.61.2024
zarządzenie nr 0050.1.61.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
uchyla/traci moc 0050.1.58.2024,
zarządzenie nr : 0050.1.60.2024
zarządzenie nr 0050.1.60.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Dostawę i utwardzenie kruszywem dróg gminnych.
zarządzenie nr : 0050.1.59.2024
zarządzenie nr 0050.1.59.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Usługa eksploatacji i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Szubin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. oraz Gminy Szubin.
zarządzenie nr : 0050.1.58.2024
zarządzenie nr 0050.1.58.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
zarządzenie nr : 0050.1.57.2024
zarządzenie nr 0050.1.57.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
zarządzenie nr : 0050.1.56.2024
zarządzenie nr 0050.1.56.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Oświatowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
zarządzenie nr : 0050.1.55.2024
zarządzenie nr 0050.1.55.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Równanie dróg gminnych.
zarządzenie nr : 0050.1.54.2024
zarządzenie nr 0050.1.54.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zarządzania Drogami i Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
zarządzenie nr : 0050.1.53.2024
zarządzenie nr 0050.1.53.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żurczyn na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurczyn.
zarządzenie nr : 0050.1.52.2024
zarządzenie nr 0050.1.52.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żędowo na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żędowo.
zarządzenie nr : 0050.1.51.2024
zarządzenie nr 0050.1.51.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zamość na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zamość.
zarządzenie nr : 0050.1.50.2024
zarządzenie nr 0050.1.50.2024
wydane przez Burmistrza Szubina
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zalesie na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie.