W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Ostatnio opublikowane:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego BD.ZUZ.1.4210.5.2023.BC

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), Burmistrz Szubina informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – przekroczenie linią energetyczną kablową SN metodą przewiertu sterowanego, w rurociągu osłonowym RHDPEp Ø...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego -

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), Burmistrz Szubina informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – przekroczenie linią energetyczną kablową SN metodą przewiertu sterowanego, w rurociągu osłonowym RHDPEp Ø...

uchwała nr: LV/496/23
uchwała nr LV/496/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2023 rok
uchwała nr: LV/495/23
uchwała nr LV/495/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 36 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.479.2022)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.01.2023 r.                          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.01.2023 r. decyzji Nr 36, znak: RZP.6730.1.479.2022 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie...

uchwała nr: LV/494/23
uchwała nr LV/494/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Szubin na rok szkolny 2022/2023
uchwała nr: LV/493/23
uchwała nr LV/493/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin
uchwała nr: LV/492/23
uchwała nr LV/492/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OśiR.6220.12.2022 Zawiadomienie  o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 24.01.2023r. na wniosek Pani Doroty Wolniewicz – Juźwiak, została wydana decyzja o...

Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024

Wydział Edukacji Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Szubinie informuje, że od 27 lutego 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego na rok szkolny 2023/2024. Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się w załącznikach.