publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego link

 

Uwaga!
Akt uchyla uchwałę nr V/35/19 pobierz uchwałę.


Załączniki:

uchwala nr XLV 400 22 z 21042022