W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Inwestycje wpływające na środowisko

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - przejdź

Obwieszczenia wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - przejdź

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - przejdź

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 

84 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 88 w obrębie Gąbin, gmina Szubin przejdź 
83 budowa do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewid. 98/1 w obrębie Szaradowo, gmina Szubin przejdź 
82 budowa farmy fotowoltaicznej Wąsosz 2 o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 227/3 i 265/25, obręb geodezyjny Wąsosz, gmina Szubin przejdź 
81 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 129/4 i 129/5 w obrębie Żędowo w gminie Szubin przejdź 
80 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 58/11 w obrębie Mąkoszyn w gminie Szubin przejdź 
79 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 116/9 w obrębie Żędowo w gminie Szubin przejdź
78 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 26/2 w obrębie Żędowo w gminie Szubin przejdź
77 Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurową, zagospodarowaniem terenu, wraz z instalacjami zewnętrznymi oraz zbiornikami podziemnymi na ścieki i do celów p.poż i otwartym zbiornikiem na wodę deszczową, na działkach nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2, 50/7, 35/1 w obrębie Szubin – Wieś, gm. Szubin przejdź
76. Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 214/1 i 214/2 obręb Zamość, gmina Szubin” przejdź
75. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 17 w miejscowości Pińsko, gm. Szubin przejdź
74. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 40 w miejscowości Pińsko, gm. Szubin przejdź
73. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 3 w Chobielinie, gm. Szubin przejdź
72. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 28, obręb geodezyjny Łachowo w gminie Szubin. przejdź
71. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5/3, 6/6, 21/3, 57/5 obręb geodezyjny Łachowo, gmina Szubin. przejdź
70. Budowa zakładu mięsnego z ubojnią trzody chlewnej, rozbiorem półtusz wieprzowych, konfekcją, magazynami i ekspedycją na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/3 w obrębie wiejskim Kowalewo i 15/6 w obrębie wiejskim Słupy, w gminie Szubin. przejdź
69. Budowa obory dla bydła mlecznego o obsadzie 135 sztuk (114 DJP) na działkach o numerach ewidencyjnych 138 i 140 obręb Żędowo, gm. Szubin. przejdź
68. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 8/1 i 9/12 w obrębie Szubin-Wieś, gmina Szubin. przejdź
67. Wydobywanie kopaliny ze złoża w obrębie Żurczyn w gminie Szubin, na działkach o numerach ewidencyjnych 43/12, 43/14, 43/100. przejdź
66. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 126/13, 123/20, obręb geodezyjny Chobielin, gmina Szubin przejdź
65. Budowa zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno – asfaltowej na działkach o nr-ach ewidencyjnych 812/28, 812/29, 812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie przejdź
64. Wydobywanie kopaliny ze złoża Kołaczkowo w gminie Szubin, na działkach o numerach ewidencyjnych 114/66 i 114/68 przejdź
63. Modernizacja huty szkła połączona ze wzrostem wydajności wytopu ze 130 Mg szkła na dobę do 200 Mg szkła na dobę wraz z rozbudową o obiekty kubaturowe Inwestycja realizowana będzie na terenie Zakładu Produkcyjnego Huty Szkła Tur, działce nr 254/5 w Turze, gm. Szubin [OŚiR.6220.14.2019] przejdź
62. Budowa centrum magazynowego Hurtowni Gordon na terenie działki nr 59/1, 59/2 58/1 w obrębie ewidencyjnym Łachowo [OŚiR.6220.10.2018] przejdź
61. Budowa budynku bukaciarni na głębokiej ściółce na działce nr 34/10 w Chraplewie, gm. Szubin [OŚiR.6220.43.2017] przejdź
60. Wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Dąbrówka Słupska III w miejscowości Dąbrówka Słupska, gm. Szubin, na działkach o numerach ewidencyjnych 161/4, 166, i fragmencie działki 163 [OŚiR.6220.14.2017] przejdź
59. Wydobycie kopaliny ze złoża piasku Wąsosz, udokumentowanego na działce nr 134/3 w obrębie ewidencyjnym Wąsosz w gminie Szubin [OŚiR.6220.49.2016] przejdź
58. Budowa sześciu budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu tuczników, planowanych do realizacji w miejscowości Wrzosy, gm. Szubin, na działkach o numerach 6/28 i 6/29 [OŚiR.6220.50.2016] przejdź
57. Wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Dąbrówka Słupska I, położonego w obrębie działki ewidencyjnej nr 385 w Dąbrówce Słupskiej, gm. Szubin przejdź
56. Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża DĄBRÓWKA SŁUPSKA II, położonego na części działki nr 149/2 w Dąbrówce Słupskiej, gm. Szubin przejdź
55. Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 128/2, 129,11, 129/12, 129/13, 129/14 w miejscowości Mąkoszyn, gmina Szubin przejdź
54. Eksploatacja złoża piasków i żwirów RYNARZEWO na działce nr 351/3, w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin. przejdź
53. Zakład wytopu smalcu na działce nr 667/2 w miejscowości Wojsławiec, obręb geodezyjny Rynarzewo, gm. Szubin. przejdź
52. Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża naturalnego (piasku) WRZOSY I w kat. C1, o powierzchni obszaru górniczego ok. 24,9 ha położonego w granicach działki nr 5/2 w miejscowości Wrzosy, gm. Szubin przejdź
51. "Budowa stacji demontażu pojazdów, warsztatu mechanicznego i punktu skupu złomu na działce o nr ewid 26/6 w miejscowości Łachowo, gmina Szubin" przejdź
50. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SKÓRZEWO, na działce nr 67/17 w Skórzewie, gm. Szubin" przejdź
49. "Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża Kołaczkowo I na części działek nr 114/56 oraz 114/39 w Kołaczkowie, gm. Szubin" [OŚiR.6220.19.2015] przejdź
48. "Regulacja Białej Strugi od km 1+700 do km 9+ 170 – aktualizacja dokumentacji projektowej" – gm. Szubin, obręby: Szubin, Pińsko, Wolwark, Szaradowo, Słonawy, woj. kujawsko-pomorskie [OŚiR.6220.7.2015] przejdź
47. Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej, wraz z towarzysząca infrastrukturą na działce nr 74 w Zalesiu, gm. Szubin [OŚiR.6220.13.2014] przejdź
46. Budowa zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 812/78 w Szubinie, przy ul. Sportowej. [OŚiR.6220.23.2013] przejdź
45. Budowa instalacji do produkcji szkła z wanną szklarską o wydajności 160 ton i wydajności 5 ton wraz z infrastrukturą, która będzie realizowana na terenie, gdzie odbywa się produkcja szkła (instalacja istniejąca o wydajności 130 ton). przejdź
44. Przywróceniu wykorzystania energetycznego stopnia wodnego Chobielin na rzece Stara Noteć Rynarzewska w miejscowości Chobielin" – budowa małej elektrowni wodnej.
Inwestycja będzie realizowana na działce nr 135/4 w Chobielinie, gm. Szubin.
przejdź
43. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z wanną szklarską o wydajności 130 ton oraz zestawiarni, hali odprężarek i maszyn sortierskich, przebudowie i nadbudowie istniejącego magazynu wyrobów gotowych oraz przebudowie istniejących pomieszczeń socjalnych na działce nr 254/5 w Turze, gm. Szubin”. Zmiana dotyczy budowy nowego komina w pobliżu już istniejącego. przejdź
42. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z wanną szklarską o wydajności 130 ton oraz zestawiarni, hali odprężarek i maszyn sortierskich, przebudowie i nadbudowie istniejącego magazynu wyrobów gotowych oraz przebudowie istniejących pomieszczeń socjalnych na działce nr 254/5 w Turze, gm. Szubin przejdź
41. Budowa dwóch turbin wiatrowych przeznaczonych do zmiany energii wiatru na energię elektryczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 56 i 75/1 w Smarzykowie, gm. Szubin (ENERIA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Galaktycznej 37) przejdź
40. Utworzenie zakładu odzysku metali, w którym planuje się przetwarzanie złomu metali, odlewnię metali i punkt zbierania zużytych akumulatorów i baterii. Inwestycja usytuowana jest do na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 126/5, 126/16, 126/17 w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 78 (zmiana parametrów) przejdź
39. Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża „Smolniki I” położonego w miejscowości Smolniki, na działkach 100/3 i 100/4, gm. Szubin przejdź
38. Utworzenie zakładu odzysku odpadów, w którym planuje się przetwarzanie złomu metali, odlewnię metali i punkt zbierania zużytych akumulatorów i baterii. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 126/5, 126/16, 126/17 w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 78 przejdź
37. Budowa hali produkcyjno - magazynowej z wanną szklarską o wydajności 130 ton oraz zestawiarni, hali odprężarek i maszyn sortierskich, przebudowie i nadbudowie istniejącego magazynu wyrobów gotowych oraz przebudowie istniejących pomieszczeń socjalnych na działce nr 254/5 w Turze, gm. Szubin przejdź
36. Budowa hali produkcyjnej z wanną szklarską o wydajności 130 ton oraz zestawiarnią, halą odprężarek i maszyn sortierskich na terenie działki nr 254/5 w Turze przejdź
35. Budowa zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych w miejscowości Szubin, na działce nr 817/10 przejdź
34. Budowa bezobsługowej stacji paliw płynnych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 41a na działce nr 1633/19 oraz 1632/4 przejdź
33. Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) o mocy P=0,8 MW na działkach o numerach 5 i 10 (zjazd z drogi) w miejscowości Stary Jarużyn, gm. Szubin przejdź
32. Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) o mocy P=0,8 MW na działkach o numerach 3 i 10 (zjazd z drogi) w miejscowości Stary Jarużyn, gm. Szubin przejdź
31. Utworzenie kopalni odkrywkowej kruszyw o powierzchni 11,5535 ha na działkach o numerach ewidencyjnych 528/3, 529, 530/1 w Królikowie, gm. Szubin przejdź
30. Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) o mocy P=0,8 MW na działkach o numerach 45 i 61 (zjazd z drogi) w miejscowości Wymysłowo, gm. Szubin przejdź
29. Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) o mocy P=0,8 MW na działkach o numerach 44 i 61 (zjazd z drogi) w miejscowości Wymysłowo, gm. Szubin przejdź
28. Modernizacja stacji paliw gazowych LPG na stację paliw płynnych i gazowych na działce nr 87/2, znajdującej się w Szubinie przy ul. Marii Konopnickiej przejdź
27. Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych Nadleśnictwa Szubin - zadanie nr 2 pod nazwą: "Renaturalizacja obszarów wodno - błotnych w leśnictwie Drogosław" przejdź
26. Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych Nadleśnictwa Szubin - zadanie nr 10 pod nazwą: "Budowa i modernizacja małych obiektów retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Szubin - Przebudowa rowów odwadniających i budowa obiektów małej retencji w Leśnictwie Jaktórka" przejdź
25. Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych Nadleśnictwa Szubin - zadanie nr 3 pod nazwą: "Budowa i modernizacja małych obiektów retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Szubin - Przebudowa rowów odwadniających i budowa obiektów małej retencji w obrębie leśnym Szubin" przejdź
24. Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych Nadleśnictwa Szubin - zadanie nr 4 pod nazwą: "Budowa i modernizacja małych obiektów retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Szubin - Renaturalizacja obiektów wodno–błotnych w obrębie leśnym Szubin" przejdź
23. Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych Nadleśnictwa Szubin – zadanie nr 5 pod nazwą: "Budowa i modernizacja małych obiektów retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Szubin – Renaturalizacja obiektów wodno–błotnych w obrębie leśnym Szubin" przejdź
22. Budowa wytwórni mas bitumicznych na działce nr 817/2 w Szubinie przy ul. Sportowej przejdź
21. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z urządzeniami i przyłączem energetycznym na terenie działek o numerach 808, 797/2, 803 w Malicach, Gm. Kcynia przejdź
20. Przebudowa i modernizacja stacji paliw płynnych i LPG z budynkiem stacji oraz infrastrukturą na terenie istniejącej stacji paliw w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 45 przejdź
19. Budowa hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania odpadów metali kolorowych i zmieszanych metali w Szubinie przejdź
18. Budowa stacji paliw w Kołaczkowie przejdź
17. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie przejdź
16. Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku hali magazynowej na warsztat mechaniczny na działce nr 1730/7 w Szubinie, ul. Kcyńska Nowe Osiedle 4 przejdź
15. Odzysk odpadów w niecce pocegielnianej w wyrobisku zlokalizowanym w Szubinie przy ul. Pałuckiej (PPHU i OSW KARMIL) przejdź
14. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szkocja - Stanisławka - Wojsławiec przejdź
13. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego dla potrzeb produkcji paliw ekologicznych z produktów roślinnych (AGROPIN sp z o.o. Pińsko) przejdź
12. Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4 w Szubinie przejdź
11. Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM NR BB-4 9463/BT-4 3801 "CHOMĘTOWO" przejdź
10. Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie przejdź
8. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 090501C Rynarzewo - Wojsławiec - Szkocja w obrębie miejscowości Szkocja przejdź
7. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Zamościu - "Zamość KPM" przejdź
6. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 440/18 w Kowalewie przejdź
5. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na maszcie obserwacyjnym Nadleśnictwa Szubin w miejscowości Szubin - Wieś, na działce nr 3285/5 przejdź
4. Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 126/16, 126/5 położonej w Szubinie przejdź
3. Budowa genaratora elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na terenie działki nr 7/2 w miejscowości Łachowo przejdź
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami i przyłączami wodociągowymi i elektrycznymi do przepompowni w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie przejdź
1. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie przejdź

 

Powiadom znajomego