W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Ogłoszenia Ochrony Środowiska

XML

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin – III i IV kwartał 2023 r.

Kierując się treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią sporządził Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w Żędowie

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin, postępowania w sprawie stwierdzenie...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – usługi wodne na odprowadzanie wód opadowych w Rynarzewie - „UNI – VET”

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na żądanie przedstawicieli Przychodni weterynaryjnej UNI-VET, ul. dr Hasińskiego 6, 86-260 Unisław, postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego określonego w...

Sprawozdanie z PDK za rok sprawozdawczy 2023 uchwała nr XXVIII/493/16

Sprawozdanie z Planu Działań Krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM 2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej za rok sprawozdawczy 2023 (uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXVIII/493/16  dnia 19 grudnia 2016 r.).

Sprawozdanie z PDK za rok sprawozdawczy 2019 uchwała nr XXVIII/493/16.

Sprawozdanie z Planu Działań Krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM 2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej za rok sprawozdawczy 2019 (uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXVIII/493/16  dnia 19 grudnia 2016 r.).

Sprawozdanie z PDK za rok sprawozdawczy 2018 uchwała nr XXVIII/493/16

Sprawozdanie z Planu Działań Krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM 2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej za rok sprawozdawczy 2018 (uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXVIII/493/16  dnia 19 grudnia 2016 r.).

Sprawozdanie z PDK za rok sprawozdawczy 2017 uchwała nr XXVIII/493/16.

Sprawozdanie z Planu Działań Krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM 2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej za rok sprawozdawczy 2017 (uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XXVIII/493/16  dnia 19 grudnia 2016 r.).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – stacja paliw z myjnią w Zamościu

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące:  a) odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych i połaci dachowych terenu stacji paliw obejmującego działki nr 214/1 i 214/2 obręb 0039...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, znak: BD.ZUZ.1.421.224.2018.AM, z dnia 30 stycznia 2019 r.

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia poprzez zrzeczenie się pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu w dniu 30 stycznia 2019 r. znak: BD.ZUZ.1.421.224.2018.AM w części dotyczącej usług wodnych obejmujących...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w części pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do Białej Strugi

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego, znak: BD.ZUZ.1.4210.333.2023.BS, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, w związku ze zrzeczeniem się pozwolenia wydanego przez Starostę...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin – I i II kwartał 2023 r.

Kierując się treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią sporządził Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Szubin...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – dla Gminy Szubin – uzbrojenie strefy inwestycyjnej w Kowalewie

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Szubin pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu odwadniającego drogę powiatową nr 1946C znajdującego się na działce nr 8/3, obręb...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Chobielin – pobór i odprowadzanie wód (Noteć)

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:  – usługi wodne obejmujące grawitacyjny pobór wód powierzchniowych z rzeki Noteć istniejącym ujęciem brzegowym, z...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Dekorglass Działdowo S. A. (pobór wód powierzchniowych - Noteć)

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu żądania Dekorglass Działdowo Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 35, 13-200 Działdowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: – zmiany pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu znak: BD.ZUZ.1.4210.78.2021.AM z...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – KPWiK (pobór wody – ujęcie Żurczyn)

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), zawiadamiam, że na żądanie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o graniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego: - na usługi wodne obejmujące pobór wód...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – ROGALIK

Mając na uwadze treść art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), zawiadamiam, że na żądanie prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Piekarsko-Cukierniczy ROGALIK Grzegorz Marchlewicz, ul. Ogrodowa 11, 89-203 Rynarzewo zostało wszczęte przez  Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu postępowanie administracyjne o...