W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Sprawy socjalne

XML

WNIOSEK NA ZAKUP WĘGLA

Szanowni Mieszkańcy, Uprzejmie informuję iż od 02.05.2023 r. rozpocznie się końcowa sprzedaż gminnego węgla.  Cena zakupu 1 tony węgla (groszek/orzech) wynosić będzie 1790 zł.  Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania zapasów surowca w gminnych zasobach –pozostało 160 ton (nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.) Natomiast do 31 lipca 2023 r. należy uiścić opłatę za węgiel oraz odebrać go ze składu. Oprócz wydłużenia okresu...

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH OD 1 STYCZNIA 2024 r.

Informacja dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna   Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) Burmistrz Szubina informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, które będą obowiązywać od 1...

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny   I. Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Załączniki do wniosku: Obowiązek informacyjny Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Umiarkowany stopień niepełnosprawności – oznacza to: - niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym: -wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu...

Terminy wypłat 2023

Szanowni Klienci,  Urząd Miejski w Szubinie  realizuje wypłaty świadczeń wg ustawowych terminów.  Wypłaty świadczeń realizowane będą (tj. przelewy wysyłane będą) w powyższych terminach, o ile Urząd Miejski w Szubinie  będzie w posiadaniu środków na ich realizację.  Wskazane terminy są terminami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z różnych przyczyn technicznych. Planowane terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z...

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

I. Wymagane dokumenty: wniosek  Pobierz wzór wniosku  oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem  dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, a także dokumenty sprzedaży będące podstawą do dokonania obliczeń,  Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie w...

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

       Na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mieszkańcy Polski mogą wnioskować o przyznanie wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest: 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem...

Dodatek węglowy

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe  na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego. Dodatek...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)   I. Wymagane dokumenty: wniosek ; załączniki do wniosku okres zasiłkowy 2022/2023 okres zasiłkowy 2023/2024 zaświadczenie lekarski e lub zaświadczenie wystawion e przez położną potwierdzające p ozostawianie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór druku); Pobierz wzór zaświadczenia dokumenty...

Dodatek osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności (szczegółowe informację można uzyskać również na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska ) Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody...

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

I. Wymagane dokumenty: wniosek Pobierz wzór wniosku obowiązek informacyjny Pobierz informację. Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie w biurze nr 12 w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin   w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą...

Dodatek energetyczny

I. Wymagane dokumenty:  wniosek  Pobierz wzór wniosku obowiązek informacyjny   Pobierz obowiązek informacyjny Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek...

Pomoc Materialna dla uczniów- Stypendium szkolne, Zasiłek Szkolny

  Urząd Miejski w Szubinie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin od 04.09.2022 roku dostępne są w biurze nr 209 (drugie piętro budynek  Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34) oraz na stronie bip.szubin.pl Uzupełniony i podpisany wniosek  należy składać w tutejszym Urzędzie biuro Nr 27 w...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski na okres świadczeniowy  2023/2024: od 1 lipca 2023 – wnioski składane drogą elektroniczną, od 1 sierpnia 2023 – wnioski składane osobiście lub listownie. UWAGA ! Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra...

Dodatek Mieszkaniowy

I. Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny Pobierz wzór wniosku wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny dokument potwierdzający wysokość opłat za lokal za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku...