W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Sprawy socjalne

XML

Bon energetyczny 2024

Nabór wniosków o przyznanie bonu energetycznego rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858) za 2023 r., zwanego dalej...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski na okres świadczeniowy  2023/2024: od 1 lipca 2023 – wnioski składane drogą elektroniczną, od 1 sierpnia 2023 – wnioski składane osobiście lub listownie. UWAGA ! Od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra...

Dodatek Mieszkaniowy

I. Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny Pobierz wzór wniosku wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny dokument potwierdzający wysokość opłat za lokal za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku...

Nowe świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. tylko na dzieci

Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 1 stycznia 2024 r.   I. Wymagane dokumenty:   ·  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. Pobierz wniosek  Załączniki do wniosku ·        Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeni pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. Pobierz załącznik ·     orzeczenie o...

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

I. Wymagane dokumenty: Wniosek – pobierz   II. Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej. III. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 7 dni od dnia złożenia żądania wydania zaświadczenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie do miesiąca od dnia złożenia żądania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. IV. Sposób załatwienia sprawy: Postępowanie kończy się...

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny   I. Wymagane dokumenty Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Załączniki do wniosku: Obowiązek informacyjny Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Umiarkowany stopień niepełnosprawności – oznacza to: - niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym: -wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu...

Terminy wypłat 2024

Szanowni Klienci,  Urząd Miejski w Szubinie  realizuje wypłaty świadczeń wg ustawowych terminów.  Wypłaty świadczeń realizowane będą (tj. przelewy wysyłane będą) w powyższych terminach, o ile Urząd Miejski w Szubinie  będzie w posiadaniu środków na ich realizację.  Wskazane terminy są terminami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z różnych przyczyn technicznych. Planowane terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z...

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

I. Wymagane dokumenty: wniosek  Pobierz wzór wniosku  oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem  dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, a także dokumenty sprzedaży będące podstawą do dokonania obliczeń,  Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie w...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)   I. Wymagane dokumenty: wniosek ; załączniki do wniosku okres zasiłkowy 2022/2023 okres zasiłkowy 2023/2024 zaświadczenie lekarski e lub zaświadczenie wystawion e przez położną potwierdzające p ozostawianie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór druku); Pobierz wzór zaświadczenia dokumenty...

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

I. Wymagane dokumenty: Wniosek -  Pobierz wzór wniosku Klauzula informacyjna RODO -  Pobierz klauzulę informacyjną RODO Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie w biurze nr 12 w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin   w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym...

Dodatek energetyczny

I. Wymagane dokumenty:  wniosek  Pobierz wzór wniosku obowiązek informacyjny   Pobierz obowiązek informacyjny Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek...

Pomoc Materialna dla uczniów- Stypendium szkolne, Zasiłek Szkolny

  Urząd Miejski w Szubinie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2024/2025 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin od 02.09.2024 roku dostępne są w biurze nr 209 (drugie piętro budynek  Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34) oraz na stronie bip.szubin.pl Uzupełniony i podpisany wniosek  należy składać Urzędzie Miejskim w Szubinie Wydział Świadczeń...