W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa

XML

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. I. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji; Pobierz wzór wniosku Klauzula...

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

I. Wymagane dokumenty:   ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków; Pobierz wzór wniosku Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych; Pobierz wzór klauzuli informacyjnej RODO     Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71; w formie...

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

I. Wymagane dokumenty:   1. wniosek właściciela psa o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną; Pobierz wzór wniosku 2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych; Pobierz wzór klauzuli RODO   3. dowód wniesienia opłaty skarbowej; 4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy; 5. kopia metryczki psa wydanej przez Związek Kynologiczny w Polsce....

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy

I. Wymagane dokumenty:   1. wniosek o wydanie zaświadczenia; Pobierz wzór wniosku 2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych; Pobierz wzór klauzuli RODO 3. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów) – ze Starostwa Powiatowego; 4. poświadczenie zameldowania na terenie gminy wnioskodawcy i świadków; 5. dowód osobisty wnioskodawcy i świadków do wglądu; 6....

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;   Pobierz wzór wniosku Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych; Pobierz wzór klauzuli RODO Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych, w płaceniu...

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności; Pobierz wzór wniosku Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych; Pobierz wzór klauzuli RODO dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika także dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł); zaświadczenie albo oświadczenie o...

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Pobierz wzór wniosku Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych; Klauzula informacyjna RODO      Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71; w formie dokumentu...

Dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin, Pobierz wzór wniosku  kserokopia tytułu prawnego (akt własności), kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych organowi architektoniczno-budowlanemu (w przypadku instalacji gazowej), kopia protokołu odbioru robót lub uruchomienia...

Wniosek o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

I. Wymagane dokumenty:   Wniosek o sfinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest; Pobierz wzór wniosku Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych; Klauzula informacyjna RODO Informacja o wyrobach zawierających azbest; Pobierz wzór informacji Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Pobierz wzór oceny   ...