W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Małżeństwa, urodzenia, zgony

XML

Sprostowanie aktu stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu zainteresowanego występuje pełnomocnik. Oryginał dowodu wpłaty uiszczenia należnej opłaty skarbowej.   Jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany/uzupełniany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu. Jeżeli podstawą sprostowania/uzupełnienia...

Zmiana imienia lub nazwiska

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego . Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy. Jeżeli dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. Inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska. Od 01 marca 2015 r. weszła w życie...

Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

I. Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości obojga rodziców. Dowód wpłaty. II. Opłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia - 11,00 zł. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szubinie lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w budynku Urzędu. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie znajduje się numer konta bankowego . III. Miejsce...

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - transkrypcja

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o dokonanie transkrypcji oraz zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez: a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG c) konsula. ...

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

I. Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów. II. Opłaty: Brak. III. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 34 89-200 Szubin tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30                   wtorek od godz. 7:30 – 17:30 IV. UWAGA: Jubileusz zgłasza się w USC właściwym wg miejsca...

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia aktu stanu cywilnego. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. Wniosek można złożyć w następującej formie: osobiście w USC listownie przez operatora pocztowego za pomocą platformy ePUAP II. Opłaty: Opłata skarbowa w sprawach nie zwolnionych z opłaty: za odpis skrócony - 22,00 zł, za wielojęzyczny odpis skrócony - 22,00 zł,  za odpis...

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o przyjęcie oświadczenia. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. II. Opłaty: 11 zł – opłata...

Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

I. Wymagane dokumenty: Wypełnienie wniosku osobiście o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. II. Opłaty: 38 zł – opłata skarbowa za...

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o przyjęcie oświadczenia. Karta ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców. II. Opłata za przyjęcie oświadczenia: Zwolnione z opłaty. III. Miejsce...

Zgłoszenie zgonu

I. Wymagane dokumenty: Karta zgonu. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca). Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon. II. Opłaty: Brak opłaty. III. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 34 89-200 Szubin tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30                   wtorek od godz. 7:30 –...

Zgłoszenie urodzenia dziecka

I. Wymagane dokumenty: Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonujemy:  osobiście  za pomocą platformy ePUAP II. Opłaty: Zwolnione z opłaty. III. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 34 89-200 Szubin tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30                  ...

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

I. Wymagane dokumenty : Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych lub paszporty. Nieletnie kobiety przedkładają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa. Dotyczy cudzoziemców: - dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana; - odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze...

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

I. Wymagane dokumenty: Nieletnie kobiety, które skończyły 16 lat załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa. Dotyczy cudzoziemców: - dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana; - odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza...

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

I. Wymagane dokumenty: Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców. II. Opłaty: 39 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szubinie lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w...

Nadanie dziecku nazwiska męża matki /żony ojca

I. Wymagane dokumenty: Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża. II. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie ul. Kcyńska 34 89-200 Szubin tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30                wtorek od godz. 7:30 – 17:30 III. Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej. IV. Termin załatwienia: Niezwłocznie. V. Tryb...