W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

rok 2005

XML

Zarządzenie Nr 0151-103/05

Zarządzenie Nr 0151-103/05 Burmistrza Szubina z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości budżetowej dla gminy Szubin. pobierz zarządzenie (część 1 z 2) pobierz zarządzenie (część 2 z 2)

Zarządzenie Nr 0151-158/05

Zarządzenie Nr 0151-158/05 Burmistrza Szubina z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin za 2006 rok uchwalonego uchwałą rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIII/268/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku. pobierz zarządzenie

Zarządzenie Nr 0151-39/05

Zarządzenie Nr 0151-39/05 Burmistrza Szubina z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie. pobierz zarządzenie

Zarządzenie Nr 0151-157/05

Zarządzenie Nr 0151-157/05 Burmistrza Szubina z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...

Zarządzenie Nr 0151-156/05

Zarządzenie Nr 0151-156/05 Burmistrza Szubina z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz.U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612) w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w...

Zarządzenie Nr 0151-154/05

Zarządzenie Nr 0151-154/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem budżetu z tytułu dotacji celowych. pobierz zarządzenie

Zarządzenie Nr 0151-153/05

Zarządzenie Nr 0151-153/05 Burmistrza Szubina z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chomętowie. Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177), zarządza się, co następuje:...

Zarządzenie Nr 0151-155/05

Zarządzenie Nr 0151-155/05 Burmistrza Szubina z dnia 28 grudnia 2005 roku Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z 1997r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, 959, Nr 173, poz. 1808, z...

Zarządzenie Nr 0151-152/05

Zarządzenie Nr 0151-152/05 Burmistrza Szubina z dnia 15 grudnia 2005 roku zmieniające zarządzenie Nr 0151-149/05 Burmistrza Szubina z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie oznaczenia nieruchomości nowymi numerami porządkowymi. Na podstawie art. 47a pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz.U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612.) w...

Zarządzenie Nr 0151-151/05

Zarządzenie Nr 0151-151/05 Burmistrza Szubina z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3, 4 i 5 na wykonanie zadań publicznych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z...