W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Protokół Nr II/10


Protokół Nr II/10
z II sesji Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 grudnia 2010 r.


Dnia 6 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w sali nr 31, przy ulicy Kcyńskiej 12 odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 Statutu Gminy Szubin sesję zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

O terminie II sesji Rady Miejskiej w Szubinie radni zostali zawiadomieni w dniu 2 grudnia 2010 r.

Protokolantem II sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 14:30, a zakończono o godzinie 15:15.

II sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie - radny Marek Domżała wypowiadając słowa: ”Otwieram II sesję Rady Miejskiej w Szubinie”.
Oświadczył, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w II sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 21 radnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, liczba radnych obecnych na sesji stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie przewodniczący obrad przywitał zaproszonych gości w szczególności pana Artura Michalaka – Przewodniczącego Rady Powiatu w Nakle nad Notecią, przedstawicieli samorządu, jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli prasy.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący obrad zaproponował na sekretarza obrad radnego Andrzeja Wronę. Radny Andrzej Wrona wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad II sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Przewodniczący obrad zaproponowaną kandydaturę poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Sekretarzem obrad II sesji Rady Miejskiej w Szubinie został radny Andrzej Wrona.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do radnych, czy mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Szubinie:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Szubina.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina.
 6. Wolne głosy.
 7. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Uwag radnych do porządku obrad nie było.
Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano - 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Porządek II sesji Rady Miejskiej w Szubinie został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do punktu czwartego porządku obrad.

W tym miejscu głos zabrała pani Oliwia Janas – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Szubinie. Powiedziała, że Komisja została powołana przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy postanowieniem nr 383/10 z dnia 5 października 2010 r. w następującym składzie:
 1. Pan Jarosław Konieczny,
 2. Pani Grażyna Kotyńska,
 3. Pani Renata Michalak,
 4. Pani Teresa Pietrzyk,
 5. Pani Ewa Szalińska,
 6. Pan Andrzej Ziarnecki,
 7. Pani Oliwia Janas.
Zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Szubina dokonało 5 komitetów wyborczych:
 1. Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Obywateli Powiatu Nakielskiego,
 2. Komitet Wybory Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
 3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
 4. Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem,
 5. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Dnia 21 i 22 listopada 2010 r. Komisja otrzymała protokoły głosowania od 16 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na ich podstawie ustalono wyniki głosowania. Głosownie przebiegało spokojnie, do Miejskiej Komisji Wyborczej nie wpłynęły skargi na działalność obwodowych komisji wyborczych, a komisje obwodowe nie zgłaszały żadnych problemów związanych z ustaleniem wyników głosowania. Wyborców uprawnionych do głosowania było 18 329, liczba wyborców którym wydano karty do głosownia wynosiła 8 043, oddano głosów nieważnych 134, a liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów wynosiła 7 907.
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
 1. Michalak Artur Jan – 1 767 tj. 22,35 %
 2. Pilarska Danuta Stanisława – 374 tj. 4,73 %
 3. Pogodziński Ignacy Ryszard – 3 972 tj. 50,23 %
 4. Rzeski Dawid Jan – 567 tj. 7,17 %
 5. Sabaciński Zbigniew – 1 227 tj. 15,52 %.
Liczba głosów ważnych stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru burmistrza wynosiła 3 954. Wymaganą liczbę głosów tj. 3 972 uzyskał i został wybrany na Burmistrza Szubina Pan Pogodziński Ignacy Ryszard.
Następnie w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej pani Janas wręczyła burmistrzowi zaświadczenie o wyborze na burmistrza Szubina i złożyła serdeczne gratulacje, życząc wytrwałości w wykonywaniu postawionych zadań.
Przewodniczący obrad poprosił pana Ignacego Pogodzińskiego o złożenie ślubowania.
Pan Ignacy Pogodziński w obecności radnych i zaproszonych gości złożył ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując urząd Burmistrza Gminy Szubin
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Gminy Szubin.
Ślubuję.”

Po ślubowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie pan Marek Domżała złożył Burmistrzowi Szubina panu Ignacemu Pogodzińskiemu gratulacje i wręczył kwiaty życząc pomyślności i powodzenia oraz dobrej i owocnej współpracy.
Głos zabrał Burmistrz Szubina pan Ignacy Pogodziński i powiedział, że dołoży wszelkich starań, żeby miasto i gmina Szubin rozwijała się dynamicznie i w miarę możliwości bez problemów, w symbiozie z ogółem społeczeństwa. Zapewnił, że będzie pracował dla dobra szubińskiego społeczeństwa łącznie z kierownictwem urzędu, które pozostawia bez zmian personalnych.

Przystąpiono do punktu piątego porządku obrad.

Przewodniczący obrad powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina radni otrzymali wcześniej i mieli możliwość zapoznania się z nim. Wobec powyższego przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego projektu uchwały.
Uwag radnych nie było.
Przewodniczący obrad poprosił sekretarza obrad o odczytanie w/w projektu uchwały.
Sekretarz odczytał projekt uchwały z uzasadnieniem.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 20
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie w obecności 21 radnych podjęła uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym się, która została zapisana w rejestrze uchwał pod Nr II/5/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przystąpiono do punktu szóstego porządku obrad. Wolne głosy.

Głos zabrał radny Zdzisław Pilarski i wyraził niezadowolenie w imieniu mieszkańców gminy Szubin, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy rynku w Szubinie z powodu terminu rozpoczęcia rewitalizacji wspomnianego rynku.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie pan Marek Domżała i przeczytał pismo od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WNK.IV.0713-3/10 z dnia 3 grudnia 2010 r. odnośnie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pan Domżała przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Poinformował również, że kolejna sesja Rady Miejskiej w Szubinie odbędzie się 22 grudnia 2010 r.

Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Szubina i odpowiedział na wolny głos radnego Pilarskiego. Odparł, że większego wpływu na termin rozpoczęcia rewitalizacji nie miał. „Niestety nie wszystkie decyzje zależą od rady i od burmistrza, ponieważ obowiązują jeszcze przepisy przetargowe, gdzie trzeba zachować określone terminy”. Dodał, że będzie się starał wspólnie z wykonawcą, żeby rewitalizacja przebiegła sprawnie i jak najkrócej.
Więcej wniosków radnych nie było.
Wobec powyższego przewodniczący obrad zakończył II sesję Rady Miejskiej w Szubinie.
Na tym protokół zakończono.Protokolant

Izabela Mężykowska
Przewodniczący obrad

Marek Domżała

załącznik nr 1 Zawiadomienie o sesji.
załącznik nr 2 Lista obecności Radnych.
załącznik nr 3 Lista obecności zaproszonych gości.
załącznik nr 4 Uchwała nr II/5/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina
załącznik nr 5 Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odnośnie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej radnego z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Załączniki

Powiadom znajomego