W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Protokół Nr I/10


Protokół Nr I/10
z I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 grudnia 2010 r.


Dnia 2 grudnia 2010 r. w Szubińskim Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2010 – 2014.
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:30, a zakończono o godzinie 15:30.

Zawiadomienie o terminie I sesji Rady Miejskiej radni otrzymali w dniu 26 listopada 2010 roku, po wręczeniu zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Szubinie.
Zawiadomienie stanowi załącznik na 1 do protokołu.

Protokolantem I sesji Rady Miejskiej w Szubinie była pani Izabela Mężykowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

I sesję otworzyła najstarsza wiekiem radna, pani Maria Pianko, wypowiadając słowa: ”Otwieram I sesję Rady Miejskiej w Szubinie” i oświadczyła, że ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych. Dodała, że zgodnie z listą obecności na ogólny stan radnych w I sesji Rady Miejskiej w Szubinie uczestniczy 21 radnych, co stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie ważnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie Prowadząca obrady radna - senior przywitała zaproszonych gości: radnych Rady Miejskiej w Szubinie, radnych poprzedniej kadencji, radną sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Panią Silvanę Oczkowską, Burmistrza Szubina Pana Ignacego Pogodzińskiego oraz pozostałych gości.
Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

Przystąpiono do punktu drugiego porządku obrad, a mianowicie do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Radna Pianko poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.

Najmłodszy wiekiem radny pani Beata Bembnista odczytywała z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej w Szubinie, a radni potwierdzali wolę złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”, niektórzy dodawali słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyło 21 radnych Rady Miejskiej w Szubinie. Byli to następujący radni:
 1. Adamczewska Hanna
 2. Bembnista Beata
 3. Boruch Danuta
 4. Danielewski Roman
 5. Dittrich Elżbieta
 6. Domżała Marek
 7. Głowacki Stanisław
 8. Kasprzak Remigiusz
 9. Kaszewski Tomasz
 10. Katafiasz Elżbieta
 11. Krall Małgorzata
 12. Leciejewski Maciej
 13. Nowakowski Emil
 14. Pianko Maria
 15. Pilarski Zdzisław
 16. Stachowiak Teresa
 17. Wachowiak Tomasz
 18. Wolnik Andrzej
 19. Woźniak Beata
 20. Wrona Andrzej
 21. Wypych Stanisław

Po wyczytaniu wszystkich nazwisk radnych pani Pianko pogratulowała radnym i stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Szubinie.

Przystąpiono do punktu trzeciego porządku obrad.

Prowadząca obrady pani Maria Pianko przedstawiła porządek obrad, przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji pana Marka Domżałę.
Proponowany porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2010- 2014:
 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego i stwierdzenie kworum.
 2. Ślubowanie radnych.
 3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
  • zgłaszanie przez radnych kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  • określenie regulaminu głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  • wybór Komisji Skrutacyjnej;
  • prezentacja (wystąpienie) kandydatów;
  • przeprowadzenie tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady;
  • ogłoszenie wyników głosowania na Przewodniczącego Rady;
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady obowiązków prowadzenia sesji od radnego seniora.
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:
  • zgłaszanie przez radnych kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;
  • określenie regulaminu głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  • przeprowadzenie tajnego głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady;
  • ogłoszenie wyników głosowania na Wiceprzewodniczących Rady;
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej oraz wyboru przewodniczących komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie I sesji Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2010 – 2014.
Radna Pianko zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Uwag radnych nie było.
Prowadząca obrady poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano - 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Pani Pianko stwierdziła, że Rada będzie obradowała na I sesji w dniu 2 grudnia 2010 r. według przyjętego porządku obrad.

Przystąpiono do punktu czwartego porządku obrad.

Prowadząca obrady zaproponowała na sekretarza obrad radną Hannę Adamczewską. Następnie zapytała, czy pani Adamczewska wyraża zgodę. Radna Hanna Adamczewska wyraziła zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad I sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
Prowadząca obrady zaproponowaną kandydaturę poddała pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Sekretarzem obrad I sesji Rady Miejskiej w Szubinie została radna Hanna Adamczewska.

Przystąpiono do punktu piątego porządku obrad.

Radna Pianko przypomniała treść punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie, który składa się z następujących podpunktów zamieszczonych w porządku obrad:
 • zgłaszanie przez radnych kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 • określenie regulaminu głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 • wybór Komisji Skrutacyjnej;
 • prezentacja (wystąpienie) kandydatów;
 • przeprowadzenie tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady;
 • ogłoszenie wyników głosowania na Przewodniczącego Rady;
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.

Tu pani Maria Pianko poprosiła o zgłaszanie kandydatów i przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo zwróci się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata,czy wyraża zgodę.

W tym miejscu głos zabrał radny Stanisław Głowacki i zgłosił kandydaturę pana Andrzeja Wrony. Powiedział, że: „pan Andrzej Wrona jest rodowitym Szubinianinem. Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele kadencji był radnym Rady Miejskiej. W latach 1995 – 2002 pełnił funkcję Burmistrza Szubina. W okresie 2002 – 2006 był Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szubinie. Posiada ogromne doświadczenie zawodowe i samorządowe, ogromne zdolności negocjacyjne i cieszy się niekwestionowanym autorytetem. Myślę, że osoba pana radnego Andrzeja Wrony gwarantuje profesjonalizm i sprawne kierowanie obradami i pracą naszej Rady. Proszę Panie i Panów radnych o poparcie tej kandydatury” - zakończył pan Głowacki.
Prowadząca obrady zapytała, czy radny Andrzej Wrona wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie. Pan Wrona wyraził zgodę.

Następnie głos zabrał radny Stanisław Wypych i zgłosił kandydaturę pana Marka Domżały. Powiedział, że: „pan Domżała z wykształcenia jest lekarzem. W latach 1989 – 2005 był Dyrektorem Szpitala w Szubinie. Od roku 2007 jest Zastępcą Dyrektora ds. medycznych Szpitala w Nakle i Szubinie. Jest także ordynatorem oddziału dziecięcego w Szubinie. W pracy samorządowej posiada bogate doświadczenie. Wygrał dwukrotnie wybory do sejmiku województwa kujawsko – pomorskiego. Był również radnym przez dwie kadencje w latach 1998 – 2006. Przez te osiem lat pełnił funkcję przewodniczącego komisji zdrowia. Będąc radnym województwa pamiętał zawsze o naszej gminie i mieście, a szczególnie o utrzymaniu i rozwoju naszego szubińskiego szpitala, który to na początku lat 90 – tych przechodził trudny okres zmian i przemian. Proszę wszystkich niezdecydowanych o oddanie głosu na pana Marka Domżałę”.
Pani Pianko zapytała, czy pan Domżała wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie. Pan Domżała wyraził zgodę.
Ponieważ więcej zgłoszeń nie było, Przewodnicząca obrad zaproponowała zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie. Poddała ten wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Radna Pianko stwierdziła zamknięcie listy kandydatów.

W tym miejscu Prowadząca obrady pani Pianko zwróciła się z prośbą do sekretarza obrad pani Hanny Adamczewskiej o odczytanie regulaminu głosowania wyboru radnych na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.
Pani Adamczewska przedstawiła zagadnienia dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Szubin. Były one następujące:
 1. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym (art. 19 ustawy)
 2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących (§ 13 ust. 1 statutu)
 3. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie przysługuje radnym (§ 13 ust. 2 statutu)
 4. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych w składzie trzyosobowym przez Radę spośród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. W skład Komisji nie mogą wchodzić radni kandydujący na funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. (§ 51 statutu)
 5. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady Miejskiej w Szubinie. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. (§ 51 statutu)
 6. Regulamin glosowania uchwala Rada. (§ 51 statutu)
 7. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji. (§ 51 statutu)

Zaproponowała przyjęcie następujących zasad regulaminu głosowania:

 1. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
 2. Przed nazwiskami i imionami każdego z kandydatów umieszcza się w kolejności kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz liczbę porządkową.
 3. Karta jest nieważna, gdy nie jest opatrzona pieczęcią Rady Miejskiej w Szubinie, bądź jest podarta.
 4. Każdemu radnemu przysługuje tylko jeden głos.
 5. Zasady głosowania:
  1. głos jest ważny jeżeli głosujący postawi znak „x” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata,
  2. głos jest nieważny jeżeli głosujący postawi znak „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej liczby kandydatów lub głosujący nie postawi znaku „x” w kratce obok żadnego kandydata.
 6. W przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości w głosowaniu tajnym przez żadnego z kandydatów przeprowadza się II turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów spośród kandydatów na Przewodniczącego Rady.
  W przypadku nie wyłonienia kandydata na Przewodniczącego Rady w II turze wyborów, Przewodniczący obrad prosi o zgłoszenie innych kandydatur na Przewodniczącego Rady. Głosowanie przeprowadza się od początku zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską, aż do skutku tzn. do uzyskania przez kandydata bezwzględnej liczby głosów.

Prowadząca obrady przedstawione punkty regulaminu poddała pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Pani Maria Pianko stwierdziła przyjęcie przez Radę w/w punktów regulaminu głosowania.

Następnie radna Pianko przystąpiła do wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie ustalenie wyników tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie. Powiedziała, że Komisja Skrutacyjna składa się z trzech osób i zgodnie ze Statutem Gminy Szubin członkiem komisji może być tylko radny Rady Miejskiej w Szubinie. Przypomniała, że osoby kandydujące na funkcję Przewodniczącego Rady nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono następujących kandydatów:
 1. radną Małgorzatę Krall;
 2. radną Elżbietę Dittrich;
 3. radnego Stanisława Wypycha.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Prowadząca obrady zamknęła listę kandydatów i zapytała, czy ktoś ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej.
Uwag radnych nie było.
Wobec powyższego pani Pianko poddała pod głosowanie skład w/w komisji.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Prowadząca obrady stwierdziła, że Rada Miejska w Szubinie powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej dokonali spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komisji. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Stanisław Wypych.

Następnie pani Pianko poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a Przewodniczącego Komisji o krótkie przypomnienie zasad głosowania. Pan Wypych powiedział, że na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskami i imionami każdego z kandydatów umieszcza się w kolejności kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz liczbę porządkową. Karta jest nieważna, gdy nie jest opatrzona pieczęcią Rady Miejskiej w Szubinie, bądź jest podarta. Każdemu radnemu przysługuje tylko jeden głos. Głos jest ważny jeżeli głosujący postawi znak „x” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata, głos jest nieważny jeżeli głosujący postawi znak „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej liczby kandydatów lub głosujący nie postawi znaku „x” w kratce obok żadnego kandydata.
Przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie. Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, prowadząca obrady radna Maria Pianko ogłosiła 15 minutową przerwę, żeby Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy i podała wyniki głosowania.

Po przerwie radna – senior poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej pana Stanisława Wypycha o odczytanie protokołu z wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał w/w protokół z którego wynika, że na ogólną ustawową liczbę 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, wydano 21 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 21. Radny Marek Domżała uzyskał 12 głosów a radny Andrzej Wrona uzyskał 9 głosów.
Komisja stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2010-2014 został wybrany radny Marek Domżała. Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Następnie pani Pianko poprosiła sekretarza obrad o odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.
Sekretarz obrad odczytał projekt w/w uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Prowadząca obrady stwierdziła, że w/w uchwała została podjęta i zapisana w rejestrze uchwał pod Nr I/1/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radna senior pani Maria Pianko zaprosiła Przewodniczącego Rady pana Marka Domżałę do stołu prezydialnego. Następnie pogratulowała panu Domżale ponownego wyboru i wręczyła insygnia władzy tj. łańcuch, dzwonek i pieczęć.
Przewodniczący Rady Miejskiej pan Domżała podziękował wszystkim radnym za wybór oraz za zaufanie jakim został obdarzony.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do punktu siódmego porządku obrad.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.
Jako pierwsza głos zabrała radna Teresa Stachowiak i zaproponowała na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady pana Remigiusza Kasprzaka. Powiedziała, że pan Kasprzak jest prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie. Posiada doświadczenie samorządowe. W poprzedniej kadencji był również Wiceprzewodniczącym Rady.
Przewodniczący obrad zapytał, czy radny Remigiusz Kasprzak wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie. Pan Kasprzak wyraził zgodę.

Jako drugi głos zabrał pan Stanisław Głowacki i zaproponował na w/w stanowisko kandydaturę pana Andrzeja Wrony.
Przewodniczący obrad zapytał, czy radny Wrona wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie. Pan Wrona wyraził zgodę.

Radna Maria Pianko zgłosiła kandydaturę pani Elżbiety Dittrch.
Radna Dittrch dokonała autoprezentacji i powiedziała, że od 12 lat zasiada w Radzie Miejskiej. Przez trzy kadencje była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i ma duże doświadczenie samorządowe.
Ponieważ dalszych zgłoszeń nie było Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy i poddał ten wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
W tym miejscu Przewodniczący Rady poprosił sekretarza obrad panią Hannę Adamczewską o przypomnienie regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.
Pani Adamczewska przedstawiła zagadnienia dotyczące wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Szubin.
Były one następujące:
 1. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym (art.19 ustawy).
 2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących (§ 13 ust. 1 statutu).
 3. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie przysługuje radnym (§ 13 ust. 2 statutu).
 4. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych w składzie trzyosobowym przez Radę spośród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. W skład Komisji nie mogą wchodzić radni kandydujący na funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. (§ 51 statutu).
 5. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady Miejskiej w Szubinie. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. (§ 51 statutu).
 6. Regulamin glosowania uchwala Rada. (§ 51 statutu).
 7. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji. (§ 51 statutu).

Zaproponowała przyjęcie następujących zasad regulaminu głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:

 1. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskami i imionami każdego z kandydatów umieszcza się w kolejności kratkę przeznaczoną na oddanie głosu i liczbę porządkową.
 2. Karta jest nieważna, gdy nie jest opatrzona pieczęcią Rady Miejskiej w Szubinie, bądź jest podarta.
 3. Każdemu radnemu przysługują dwa głosy.
 4. Zasady głosowania:
  1. głos jest ważny jeżeli głosujący postawi znak „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub tylko jednego kandydata,
  2. głos jest nieważny jeżeli głosujący postawi znak „x” w kratce obok nazwisk więcej niż dwóch kandydatów lub głosujący nie postawi znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata.
 5. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości w głosowaniu tajnym przez żadnego z kandydatów przeprowadza się II turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów spośród kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.
 6. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości w głosowaniu tajnym przez jednego z kandydatów przeprowadza się II turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów spośród kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.
 7. W przypadku nie wyłonienia kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady w II turze wyborów, Przewodniczący obrad prosi o zgłoszenie innych kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady. Głosowanie przeprowadza się od początku zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską, aż do skutku tzn. do uzyskania przez kandydata/kandydatów bezwzględnej liczby głosów.
Przewodniczący obrad przedstawione punkty regulaminu poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Pan Marek Domżała stwierdził przyjęcie przez Radę w/w punktów regulaminu głosowania.

Następnie Przewodniczący obrad przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie ustalenie wyników tajnego głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.
Zgłoszono następujących kandydatów:
 1. radną Małgorzatę Krall;
 2. radną Danutę Boruch;
 3. radnego Stanisława Wypycha.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów i zapytał, czy ktoś ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej.
Uwag radnych nie było.
Wobec powyższego pan Domżała poddał pod głosowanie skład w/w komisji.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Miejska w Szubinie powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie. Członkowie Komisji Skrutacyjnej dokonali spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komisji. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Stanisław Wypych.

Podczas gdy Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do tajnego głosowania nad wyborem wiceprzewodniczących, głos zabrała radna sejmiku Silvana Oczkowska i powiedziała, że pragnie z tego miejsca pogratulować radnym, którzy otrzymali mandat i życzy dobrego rozumienia społecznych problemów, siły w ich udźwignięciu i skutecznego działania na rzecz mieszkańców naszego regionu. Pogratulowała również panu Przewodniczącemu Rady Markowi Domżale i jego kontrkandydatowi panu Andrzejowi Wronie oraz Burmistrzowi Szubina panu Ignacemu Pogodzińskiemu zwycięstwa w wyborach. Na koniec podziękowała za zaufanie jakim została obdarzona przez mieszkańców gminy.

Następnie pan Marek Domżała poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania, a Przewodniczącego Komisji o krótkie przypomnienie zasad głosowania.
Pan Wypych powiedział, że na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Każdemu radnemu przysługują dwa głosy. Głos jest ważny jeżeli głosujący postawi znak „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub tylko jednego kandydata; głos jest nieważny jeżeli głosujący postawi znak „x” w kratce obok nazwisk więcej niż dwóch kandydatów lub głosujący nie postawi znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata.
Przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie. Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę, żeby Komisja Skrutacyjna obliczyła głosy i podała wyniki głosowania.

Po przerwie radny Marek Domżała poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej pana Stanisława Wypycha o odczytanie protokołu z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał w/w protokół z którego wynika, że na ogólną ustawową liczbę 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, wydano 21 kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 21.
Poszczególni kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady otrzymali następujące liczby głosów:
 1. radna Dittrich Elżbieta – uzyskała 7 głosów
 2. radny Kasprzak Remigiusz – uzyskał 18 głosów
 3. radny Wrona Andrzej – uzyskał 17 głosów.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Szubinie zostali wybrani:
 1. Radny Kasprzak Remigiusz
 2. Radny Wrona Andrzej.
Protokół z wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie i karty do głosowania stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił sekretarza obrad o odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.
Sekretarz obrad odczytał projekt w/w uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w/w uchwała została podjęta i zapisana w rejestrze uchwał pod Nr I/2/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 10 do protokołu.

Przystąpiono do punktu ósmego porządku obrad.

Przewodniczący Rady poprosił sekretarza obrad panią Hannę Adamczewską o odczytanie regulaminu ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Szubinie.

Regulamin
ustalenia składów stałych Komisji
Rady Miejskiej w Szubinie.

Zasady powoływania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Szubin i są następujące:

 1. art. 18a ustawy – W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 2. art. 21 ustawy – Rada gminy ze swego grona może powołać stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 3. § 16 statutu - Rada powołuje następujące komisje stałe: Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisję Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego, Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług, Komisję Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej. Propozycje składu osobowego komisji przedstawia Przewodniczący Rady. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji powoływany i odwoływany przez Radę. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko przewodniczącego komisji przysługuje radnym.
 4. W związku z powyższym prosimy Państwa radnych o zgłaszanie się do Przewodniczącego Rady w celu zadeklarowania udziału w poszczególnych komisjach. Następnie Przewodniczący Rady przedstawi propozycję składu osobowego każdej z komisji, a Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów powoła lub odmówi powołania poszczególnych radnych w skład danej komisji stałej.
 5. Po ustaleniu składu osobowego komisji nastąpią wybory przewodniczących komisji. Wyboru dokona Rada spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych.

Po odczytaniu regulaminu Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radnych o wpisywanie się do poszczególnych stałych komisji i zarządził 15 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący obrad przedstawił składy komisji. Do poszczególnych komisji stałych zadeklarowali się radni:
 1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
  1. Bembnista Beata
  2. Kasprzak Remigiusz
  3. Nowakowski Emil
  4. Stachowiak Teresa
  5. Wypych Stanisław.
 2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego:
  1. Dittrich Elżbieta
  2. Pianko Maria
  3. Pilarski Zdzisław
  4. Woźniak Beata
  5. Wrona Andrzej.
 3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług:
  1. Danielewski Roman
  2. Katafiasz Elżbieta
  3. Wachowiak Tomasz
  4. Wolnik Andrzej.
 4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:
  1. Adamczewska Hanna
  2. Boruch Danuta
  3. Kaszewski Tomasz
  4. Krall Małgorzata
  5. Leciejewski Maciej.
 5. Komisja Rewizyjna:
  1. Adamczewska Hanna
  2. Boruch Danuta
  3. Głowacki Stanisław
  4. Krall Małgorzata
  5. Wachowiak Tomasz.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wytypowane składy osobowe komisji stałych.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Składy Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zarządził kolejne 10 minut przerwy, żeby członkowie komisji zaproponowali spośród siebie kandydatów na przewodniczących komisji.

Kandydatury Przewodniczących poszczególnych komisji zostały poddane pod głosowanie.
Kandydatem na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej została pani Małgorzata Krall.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 19
Przeciw – 1
Wstrzymało się – 1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że większością głosów Przewodniczącą Komisji Oświaty została radna Małgorzata Krall.

Kandydatem na Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego została pani Teresa Stachowiak.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jednogłośnie Przewodniczącą Komisji Budżetu została radna Teresa Stachowiak.

Kandydatem na Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego została radna Beata Woźniak.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 19
Przeciw – 1
Wstrzymało się – 1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że większością głosów Przewodniczącą Komisji GKM została radna Beata Woźniak.

Kandydatami na Przewodniczących Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług zostali radni Tomasz Wachowiak i Roman Danielewski.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za - na pana Wachowiaka oddano - 10
- na pana Danielewskiego oddano - 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w tej sytuacji po przerwie odbędzie się ponowne głosowanie.
W ponownym głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Głosów za - na pana Wachowiaka oddano - 9
- na pana Danielewskiego oddano - 12 Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Rolnictwa został radny Roman Danielewski.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił sekretarza obrad o odczytanie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
Sekretarz obrad odczytał projekt w/w uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w/w uchwała została podjęta i zapisana w rejestrze uchwał pod Nr I/3/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

Przystąpiono do punktu dziewiątego porządku obrad.

Przewodniczący obrad powiedział, że kandydatem na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został radny Stanisław Głowacki.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jednogłośnie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Stanisław Głowacki.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił sekretarza obrad o odczytanie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
Sekretarz obrad odczytał projekt w/w uchwały.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 21 radnych.
Głosów za oddano – 21
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w/w uchwała została podjęta i zapisana w rejestrze uchwał pod Nr I/4/10.
Uchwała i jej uzasadnienie stanowią załącznik nr 12 do protokołu.

Przystąpiono do punktu dziesiątego porządku obrad.

Przewodniczący poinformował, że zapoznał się z protokołem z LIII sesji Rady Miejskiej w Szubinie i zaproponował jego przyjęcie bez czytania, albowiem radni mieli obowiązek wcześniejszego zapoznania się z jego treścią.
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy są uwagi co do treści protokołu.
Uwag radnych nie było.
Rada Miejska przyjęła protokół z LIII ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szubinie jednogłośnie.

Przystąpiono do punktu jedenastego porządku obrad. Wolne wnioski.

Radna Elżbieta Dittrich zwróciła się z prośba o rozdzielenie Komisji Oświaty.

Radny Stanisław Wypych poparł wniosek pani Dittrich oraz zaproponował szkolenie radnych w celu zapoznania się z pracą w samorządzie.

Przewodniczący obrad przyjął wniosek do realizacji w sprawie rozdzielenia komisji oświaty i powiedział, że do tematu wróci w styczniu.

Jako ostatni w wolnych wnioskach głos zabrał pan Andrzej Wrona, podziękował wyborcom za głosy i wspomniał o możliwości tworzenia klubów radnych.

Więcej wniosków radnych nie było.

Przewodniczący obrad podziękował jeszcze raz wszystkim radnym za zaufanie i zakończył I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Szubinie kadencji 2010 – 2014.

Na tym protokół zakończono.Protokolant

Izabela Mężykowska
Przewodniczący obrad

Marek Domżała

załącznik nr 1 Zawiadomienie o sesji.
załącznik nr 2 Lista obecności Radnych.
załącznik nr 3 Lista obecności zaproszonych gości.
załącznik nr 4 Lista obecności Sołtysów.
załącznik nr 5 Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
załącznik nr 6 Protokół z wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 grudnia 2010 r.
załącznik nr 7 Uchwała nr I/1/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie.
załącznik nr 8 Protokół z wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 grudnia 2010 r.
załącznik nr 9 Uchwała nr I/2/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie.
załącznik nr 10 Uchwała nr I/3/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego
załącznik nr 11 Uchwała nr I/4/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie oraz wyboru jej Przewodniczącego

Załączniki

Powiadom znajomego