W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Protokoł Nr LII/10


Protokół Nr LII/10 [skan | wersja przeszukiwalna] z LII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r.

Wyjaśnienie:
wersja przeszukiwalna to dokument .pdf w którym istnieje możliwość wyszukiwania treści (utworzony z pliku w formacie Open Document (.odt))Załącznik Nr 1 Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 Zwolnienie lekarskie Hanny Adamczewskiej.
Załącznik Nr 4 Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 5 Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 6 Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 7 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 26 sierpnia 2010 r. do dnia 29 września 2010 r.
Załącznik Nr 8 Informacja z działalności świetlic wiejskich oraz z realizacji zadań z zakresu utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.
Załącznik Nr 9 Uchwała Nr LII/412/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Załącznik Nr 10 Uchwała Nr LII/413/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
Załącznik Nr 11 Uchwała Nr LII/414/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr LII/415/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 w sprawie wyrażenia woli współpracy z Powiatem Nakielskim w zakresie realizacji inwestycji drogowej.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr LII/416/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Szubin-Wieś gm. Szubin.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr LII/417/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkocja, pod budowę boiska oraz wiaty
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr LII/418/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żurczyn, pod budowę boiska oraz wiaty.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr LII/419/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr LII/420/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Szubin w ramach inicjatywy lokalnej.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr LII/421/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zalesie.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr LII/422/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słupy.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr LII/423/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zalesie.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr LII/424/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie.
Załącznik Nr 22 Uchwała Nr LII/425/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Szubin.
Załącznik Nr 23 Uchwała Nr LII/426/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Kołaczkowo, gmina Szubin.
Załącznik Nr 24 Uchwała Nr LII/427/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 25 Uchwała Nr LII/428/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze.
Załącznik Nr 26 Uchwała Nr LII/429/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Szubin.
Załącznik Nr 27 Uchwała Nr LII/430/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego na terenie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.
Załącznik Nr 28 Uchwała Nr LII/431/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii co do utworzenia z inicjatywy Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stowarzyszenia - funduszu solidarnościowego.
Załącznik Nr 29 Uchwała Nr LII/432/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego.
Załącznik Nr 30 Uchwała Nr LII/433/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia w NZOZ "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" Sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Załączniki

skan pdf, 1.29 MB

Powiadom znajomego