W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Protokół Nr LI/10


Protokół Nr LI/10 z LI sesji rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r.Załącznik Nr 1 Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 Zwolnienie lekarskie Elżbiety Dittrich.
Załącznik Nr 4 Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 5 Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 6 Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 7 Wniosek Burmistrza Szubina o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Szubinie dodatkowych punktów porządków obrad, celem podjęcia kolejnych uchwał.
Załącznik Nr 8 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 30 czerwca 2010 r. do dnia 25 sierpnia 2010 r.
Załącznik Nr 9 Zarządzenie Nr 0151-119/10 Burmistrza Szubina z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
Załącznik Nr 10 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szubina informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
Załącznik Nr 11 Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2010/2011 oraz funkcjonowaniu przedszkoli w gminie Szubin.
Załącznik Nr 12 Uchwała Nr LI/398/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach.
Załącznik Nr 13 Uchwała Nr LI/399/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Załącznik nr 14 Uchwała Nr LI/400/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr LI/401/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kołaczkowo.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Szubinie, przy ul. Kcyńskie NO o wartości przekraczającej 100.000 zł.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr LI/403/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Szubin.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr LI/404/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr LI/406/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin na 2010 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Załącznik nr 21 Uchwała Nr LI/407/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Gorzyce.
Załącznik Nr 22 Uchwała Nr LI/408/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego.
Załącznik Nr 23 Uchwała Nr LI/409/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Szubin zobowiązania na świadczenie usługi oświetleniowej w mieście i gminie Szubin.
Załącznik Nr 24 Uchwała Nr LI/410/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pińsko, pod budowę świetlicy wiejskiej.
Załącznik Nr 25 Uchwała Nr LI/411/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szubin.

Załączniki

Powiadom znajomego