W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Protokół Nr L/10


Protokół Nr L/10 z L sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r.Załącznik Nr 1 Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 Zwolnienie lekarskie Hanny Adamczewskiej.
Załącznik Nr 4 Zwolnienie lekarskie Marka Gajewskiego.
Załącznik Nr 5 Zwolnienie lekarskie Marka Kornalewicza.
Załącznik Nr 6 Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 7 Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 8 Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 9 Wniosek Burmistrz Szubina w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Szubinie dodatkowych punktów porządków obrad, celem podjęcia kolejnych uchwał.
Załącznik Nr 10 Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 27 maja 2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.
Załącznik Nr 11 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 rok.
Załącznik Nr 12 (cz. 1)
Załącznik Nr 12 (cz. 2)
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli na terenie Gminy i Miasta Szubin pod względem posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych za okres od 26 maja 2009 r. do 31 maja 2010 r.
Załącznik Nr 13 Sprawozdanie z zebrań wiejskich.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr L/381/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr L/382/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Nr XLVI/1221/10 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr L/383/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Brzózki.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr L/384/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Pińsko.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr L/385/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIV/322/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Szubin oraz ustalenia jednolitych tekstów statutów sołectw.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr L/386/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wniesienia składników majątkowych mienia komunalnego w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr L/388/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Szubin.
Załącznik Nr 22 Uchwała Nr L/389/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie gminy Szubin.
Załącznik Nr 23 Uchwała Nr L/390/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. uchylająca uchwały w sprawie udzielenia województwu kujawsko-pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Szubin.
Załącznik Nr 24 Uchwała Nr L/391/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
Załącznik Nr 25 Uchwała Nr L/392/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 26 Uchwała Nr L/393/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie".
Załącznik Nr 27 Uchwała Nr L/394/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie gm. Szubin".
Załącznik Nr 28 Uchwała Nr L/395/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na "Rozbudowę Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie".
Załącznik Nr 29 Uchwała Nr L/396/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej przy ulicy Leśnej w Szubinie.
Załącznik Nr 30 Uchwała Nr L/397/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej przy ulicy Leśnej w Szubinie.

Załączniki

Powiadom znajomego