W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zarządzenie 0050.1.178.2023 - nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłosić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
2. Informacje o ogłoszeniu zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej www.szubin.pl.
§ 2. 1. Ustalić okres trwania naboru od 28 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.
2. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej dokonują organizacje pozarządowe lub inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.).
4. Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.bip.szubin.pl w zakładce ''współpraca z organizacjami pozarządowymi'', www.szubin.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w Biurze Obsługi Klienta.
5. Miejsce składania zgłoszeń - osobiście lub listownie Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin, faksem 52 384-80-71, lub na adres um@szubin.pl. Za termin złożenia formularza zgłoszeniowego uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Szubinie.
§ 3. Lista kandydatów na członków komisji konkursowej powołanych spośród przedstawicieli organizacji lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) zostanie ogłoszona po zakończeniu naboru w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronie www.szubin.pl.
§ 4. Skład komisji konkursowej określi Burmistrz Szubina na podstawie odrębnego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Szubina

      /-/

Mariusz Piotrkowski

 

Do pobrania:

Zarządzenie 0050.1.178.2023

Powiadom znajomego