W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń i pod reklamę/obiekt

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej gminnej na prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń, awaryjne zajęcie pasa drogowego i pod reklamę/obiekt.


Karta usług:

pobierz kartę usług

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego drogi gminnej

pobierz wniosek na zajęcie i umieszczenie

pobierz wniosek na umieszczenie reklamy/obiektu handlowego

pobierz wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego

Klauzula informacyjna RODO

Pobierz - Klauzula informacyjna RODO

Załączniki:

W przypadku zezwolenia na prowadzenia robót i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym:

a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego bądź oświadczenie, że zajęcie odcinka pasa drogowego nie wpływa na ruch kołowy i pieszy.

c) w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót.

d) upoważnienie, pełnomocnictwo inwestora do podejmowania wszelkich czynności proceduralnych wymaganych w toku postępowania przed właściwymi organami administracji w sprawach uzyskania wnioskowanych decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz podpisywania, niezbędnych dla realizacji inwestycji (z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie w Banku Spółdzielczym w Szubinie nr konta 73816400010000050520000024.

e) kopia decyzji zezwalająca na umieszczenie urządzenia/obiektu w pasie drogowym

W przypadku zezwolenia na umieszczenie reklamy/obiektu handlowego w pasie drogowym:

a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji i podaniem wymiarów każdej strony reklamy – x 1,

b) upoważnienie, pełnomocnictwo inwestora do podejmowania wszelkich czynności proceduralnych wymaganych w toku postępowania przed właściwymi organami administracji w sprawach uzyskania wnioskowanych decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz podpisywania, niezbędnych dla realizacji inwestycji (z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie w Banku Spółdzielczym w Szubinie nr konta 73816400010000050520000024.

W przypadku awaryjnego zajęcia pasa drogowego:

a) Schemat/szkic organizacji ruchu na czas zajęcia pasa

Wniosek można złożyć:

- w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając na adres um@szubin.pl lub na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;


Wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinien zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego wniosek.

II. Opłaty:

1.Zwolnione z opłaty skarbowej

2. W zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu zostaną naliczone opłaty: opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym. W przypadku reklam czy obiektów budowlanych zostanie naliczona opłata stanowiąca iloczyn powierzchni, liczby dni i stawki opłaty.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Pisemne przesłanie zawiadomienia doręczenie przez operatora pocztowego bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub odbiór osobisty.

V. Komórka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12
Referat Zarządzania Drogami i Infrastrukturą Drogową - Biuro nr 51 
tel. (52) 39-10-798 lub (52) 39-10-700 (centrala) 
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 - 15:30 
wtorek w godz. 7:30 - 17:30 
piątek w godz. 7:30 - 13:30

VI. Miejsce składania wniosku/dokumentu:

Biuro Obsługi Klienta, parter, biuro nr 12

VII. Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Burmistrza Szubina do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VIII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Wniosek – zezwolenie na prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia/obiektu w pasie drogowym.
wniosek2 – zezwolenie na umieszczenie reklamy/obiektu handlowego w pasie drogowym

Tag

Załączniki

Wniosek doc, 53 kB
wniosek2 doc, 42 kB

Powiadom znajomego