W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

I.  Wymagane dokumenty 


W celu wydania zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy.

Wniosek należy złożyć w okresie od 44 do 3 dnia przed dniem wyborów, 
tj. od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.
Odbiór przedmiotowego zaświadczenia nastąpi przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek. 

II. Opłaty

Czynności związane ze sporządzeniem zaświadczenia o prawie do głosowania są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat.
Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia żadnych opłat.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
 
Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie od dnia jego złożenia w urzędzie.

IV.  Sposób załatwienia sprawy 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. 

W przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

V. Komórka odpowiedzialna: 

Wydział Spraw Obywatelskich  biuro nr 15 - Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, tel. 52 391 07 43 poniedziałek od 7.30 do 15.30 wtorek od 7.30 do 17.30 od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

VI.  Tryb odwoławczy

Brak.

VII. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy t.j. z dnia 20 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1277).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz.U. poz. 1495).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 775).

VIII. Uwagi

1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie opatrzony własnoręcznym podpisem zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.  
3. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
4. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
5. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Powiadom znajomego