W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

I. Wymagane dokumenty

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok. 

Możesz zostać ujęty w stałym obwodzie głosowania w Szubinie, jeżeli:

  • mieszkasz na stałe w gminie Szubin, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały;
  • przebywasz na stałe w gminie Szubin, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny);
  • mieszkasz na stałe w gminie Szubin, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;

jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w gminie Szubin.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

a)      papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, 
w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów;

b)      elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej. Przejdź do usługi.

Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania uzyskasz wtedy, kiedy ustalimy, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Szubinie. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Szubinem np. umowa o pracę lub zaświadczenia 
o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

II. Opłaty

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania jest bezpłatne.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
 
Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Decyzję można odebrać osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania podany we wniosku.

IV. Sposób załatwienia sprawy 

Wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców.

V. Komórka odpowiedzialna: 

Wydział Spraw Obywatelskich biuro nr 15 - Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, tel. 52 391 07 43 poniedziałek od 7.30 do 15.30 wtorek od 7.30 do 17.30 od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

VI. Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.    

VII. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz.U. poz.1495).

VIII. Uwagi

 

           

Powiadom znajomego