W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

I. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym:
 • Obowiązek informacyjny:
Pobierz - obowiązek informacyjny
 • Wniosek powinien zawierać:
 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, imię i nazwisko oraz nazwę pod którą wykonywana jest działalność, jego siedzibę i adres,
 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców , dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG nr NIP, 
 3. Obszar prowadzenia przewozów, 
 4. Czas, na jaki zezwolenie ma być wydane (wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat).
 • Do wniosku należy dołączyć:
 1. Kserokopię licencji,
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, 
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, 
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków  dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, 
 5. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy, 
 6. Informację określającą  grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
II. Opłaty:
 • opłaty za wydanie zezwolenia na obszar gminy
 1. do 1 roku – 100 zł
 2. do 2 lat – 150 zł
 3. do 3 lat – 200 zł 
 4. do 4 lat – 250 zł 
 5. do 5 lat – 300 zł
 • Dla przewozu regularnego specjalnego opłata  wynosi 50%  opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 • Za zmianę zezwolenia opłata wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia. 
 • za wydanie wypisu  z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.     
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 • Wniosek o wydanie, zmianę lub wygaśnięcie zezwolenia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego w Szubinie  pok. nr 12, odbiór dokumentu pok. nr 13.
V. Komórka odpowiedzialna:
 • Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12
Wydział Spraw Obywatelskich
Pokój nr 13, tel. (52) 391 07 48/42
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30
Wtorek w godz.  7:30 – 17:30

VI. Tryb odwoławczy:
 • Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Szubina, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
VII. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916). 
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z tych zezwoleń (Dz. U. z 2014, poz. 402).
VIII. Dodatkowe informacje:
 • Zmiany treści zezwolenia i wygaśnięcie zezwolenia dokonuje się na wniosek jego posiadacza.
 • Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne wydaje organ właściwy ze względu na zasięg tych przewozów. 
 • Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 14 dni

Załączniki

Powiadom znajomego