W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - „Za życiem”.

 

I. Wymagane dokumenty:

   wniosek;

Pobierz wzór wniosku

   zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawianie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór druku);

Pobierz załączniki do wniosku

   zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii (wzór druku);

   obowiązek informacyjny.

RODO

 

Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka.


II. Opłaty:

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.  

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na tej stronie tj. www.bip.szubin.pl (SPRAWY DO ZAŁATWIENIA - KATALOG USŁUG - SPRAWY SOCJALNE – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE ZA ŻYCIEM)

lub

w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie
Referat Finansowego Wsparcia Rodziny
ul. Kcyńska 34 w Szubinie, piętro II, pokój nr 207

Wniosek można złożyć:

   za pośrednictwem strony internetowej Emp@tia,

   za pośrednictwem Poczty Polskiej,

   osobiście - poprzez złożenie wniosku w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Szubinie - Referat Finansowego Wsparcia Rodziny - ul. Kcyńska 34 w Szubinie, piętro II, pokój nr 207,

   za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

 

Możesz wybrać dogodną formę otrzymywania świadczenia: przelewem na konto, które wskażesz we wniosku; osobiście we wskazanej kasie Banku Spółdzielczego w Szubinie.

 

V. Komórka odpowiedzialna:


Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin
Referat Finansowego Wsparcia Rodziny
Wydział Świadczeń Rodzinnych
ul. Kcyńska 34, piętro II, pokój nr 207
89-200 Szubin
tel. 52 391 07 39

poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30

VI. Tryb odwoławczy:

 Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.

 

VII. Podstawa prawna:

   ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

   ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

VIII. Uwagi:

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przyznaje się z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, na wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Warunkiem przyznania jednorazowego świadczenia jest także potwierdzenie, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 

1) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie;

2) jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

         

Załączniki

RODO pdf, 89 kB

Powiadom znajomego