W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Dodatek energetyczny

I. Wymagane dokumenty: 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne art. 3 pkt 13 c odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.); 
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; 
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej objętej powyższą umową.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny, musisz złożyć wniosek w Referacie Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych pokój nr 27 Do wniosku musisz dołączyć: 
 • umowę kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; 

Wniosek można złożyć:
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie Referacie Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych
II. Opłaty: 
Wydana decyzja nie podlega opłatom. 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Na rozpatrzenie Twojego wniosku Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych ma miesiąc. Czas rozpatrywania może się przedłużyć, jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego. 

IV. Sposób załatwienia sprawy:
Dodatek wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny może zostać wypłacony do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
V. Komórka odpowiedzialna: 
Urząd Miejski w Szubinie Wydział Świadczeń Rodzinnych
Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych ul. Kcyńska 12, tel. 52 391 07 36
poniedziałek od 7.30 do 15.30 
wtorek od 7.30 do 17.30 
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30   

VI. Tryb odwoławczy:
Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy . Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Szubina.

VII. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
VIII. Uwagi:
Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:
 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł miesięcznie; 
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.
Załączniki

Powiadom znajomego