W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek – pobierz ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

II. Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

7 dni od dnia złożenia żądania wydania zaświadczenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie do miesiąca od dnia złożenia żądania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


IV. Sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia.


V. Komórka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Szubinie 
Wydział Świadczeń Rodzinnych
Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych
(ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin, II piętro biuro nr 209, tel.  52 391-07-04)


VI. Tryb odwoławczy:

Brak możliwości odwołania się.

 
VII. Podstawa prawna:

•  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

•  ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

•  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

•  rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia


VIII. Uwagi:

Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w sytuacji, kiedy dokument ten jest wymagany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu przyznania dofinansowania, co strona poświadcza składając stosowne oświadczenie na formularzu wniosku.

Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć:

jednoosobowe - osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
wieloosobowe - osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli żądanie zostanie złożone w okresie:

od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia,
od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego żądania lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia zostanie wezwana do poprawienia żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem żądania bez rozpatrzenia.
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego