W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Petycje

I. Wymagane dokumenty:

  • Zgoda podmiotu trzeciego na złożenie petycji w jego interesie;
  • Zgodna na ujawnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w którego interesie została złożona
Pobierz formularz zgody na ujawnienia danych osobowych
  •  Klauzula informacyjna RODO

Pobierz - Klauzula informacyjna RODO
 
Petycję można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając na adres um@szubin.pl lub na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 
Nie można złożyć petycji ustnie do protokołu  oraz telefonicznie.

II. Opłaty:

Złożenie petycji jest bezpłatne.


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy, termin ten ulega przedłużeniu nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu powyższego terminu.

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji wraz z uzasadnieniem (doręczenie przez operatora pocztowego lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin.

V. Komórka odpowiedzialna:

 
Każda komórka organizacyjna urzędu w zależności od tego czego dotyczy petycja.
Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, tel. 52 391 07 00 (centrala), poniedziałek od 7.30 do 15.30 wtorek od 7.30 do 17.30 od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30 .

VI. Tryb odwoławczy:

Postępowanie jednoinstancyjne. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870).

VIII. Uwagi:  


Załączniki

Powiadom znajomego