W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Udostępnienie informacji publicznej

I. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udzielenie informacji publicznej  - pobierz
  • Klauzula informacyjna RODO - pobierz
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin; 
  • faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • pocztą elektroniczną na adres um@szubin.pl;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • osobiście, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
II. Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15, który stanowi że „jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż  2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Przesłanie informacji pocztą, pocztą elektroniczną, przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub odbiór osobiście przez wnioskodawcę.

V. Komórka odpowiedzialna:

Każda komórka organizacyjna urzędu w zależności od tego czego dotyczy informacja publiczna.

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
tel. 52 391 07 00 (centrala)
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy  ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia.

VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. z 2019r. poz. 1429 ze zm.)

VIII. Uwagi:  

Udostępnienie informacji publicznej nie jest uzależnione od podania przez wnioskodawcę jego danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu.

W przypadku braku adresu wnioskodawcy i konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, podejmuje się czynności zmierzające do ustalenia adresu wnioskodawcy na podstawie posiadanych danych, a w przypadku braku możliwości jego ustalenia lub braku innych niezbędnych elementów decyzji, wzywa się wnioskodawcę, stosując Kodeks postępowania administracyjnego, na wskazany we wniosku adres kontaktowy do podania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, danych niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej.


 
 

Załączniki

Powiadom znajomego