W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin

I. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie działań polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Szubin,
Pobierz wzór wniosku
 •  kserokopia tytułu prawnego (akt własności),
 • kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych organowi architektoniczno-budowlanemu (w przypadku instalacji gazowej),
 • kopia protokołu odbioru robót lub uruchomienia instalacji z datą od stycznia danego roku budżetowego,
 • udokumentowane koszty wymiany systemu grzewczego (kserokopia faktur i rachunków),
 • oświadczenie o kwotach dofinansowania pozyskanych ze wszystkich dostępnych środków publicznych lub oświadczenie, że realizowane przedsięwzięcie nie było wspierane z innych źródeł dofinansowania,
Pobierz wzór oświadczenia

 • oświadczenie lub dokument potwierdzający stosowanie węgla w sezonie grzewczym poprzedzającym modernizację źródła ogrzewania,
Pobierz wzór oświadczenia

 • oświadczenie dotyczące rezygnacji z węglowego systemu ogrzewania,
Pobierz wzór oświadczenia

 • oświadczenie w sprawie pozostawienia na nieruchomości pieca węglowego lub imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali potwierdzający trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe,
Pobierz wzór oświadczenia

 • wyrażenia zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji,
Pobierz wzór zgody

 • kopię dokumentacji technicznej nowego kotła c.o. wraz ze świadectwem/certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań emisyjnych (instalacje grzewcze pelletu winny spełniać wymagania kotłów określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE. L., Nr 193 z 2015r., str. 100).


Oświadczenie można złożyć:

 • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
 • osobiście, poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12 w Urzędzie Miejskim w Szubinie.


II. Opłaty:

Złożenie dokumentów jest bezpłatne.


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodny z § 5 Uchwały Nr XXXIX/346/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.
 

IV. Sposób załatwienia sprawy:
 
Przyjęcie informacji o nieruchomości, na której dokonana zostanie zmiana tradycyjnego systemu ogrzewania na źródło ogrzewania ekologicznego.  


V. Komórka odpowiedzialna:
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 4, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30


VI. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy


VII. Podstawa prawna:
 
 • Art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 ze zm.).
 • Uchwała Nr XXXIX/346/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.


VIII. Uwagi:
 
Działając na podstawie art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz U. z 2021r., poz. 1973 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/346/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin udzielona zostaje dotacja celowa na dofinansowanie zadań, których efektem jest zmiana tradycyjnych systemów grzewczych na systemy ekologiczne prowadzące do poprawy stanu powietrza atmosferycznego polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym:

- na ogrzewanie pelletem, w kwocie dotacji 2000,00 zł;
- na ogrzewanie gazowe, w kwocie dotacji 2500,00 zł;
- na ogrzewanie elektryczne, w kwocie dotacji 2000,00 zł;
- na ogrzewanie olejowe, w kwocie dotacji 2000,00 zł;
- z wykorzystaniem pompy ciepła, w kwocie dotacji 2500,00 zł;
- na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, w kwocie dotacji 2500,00 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego