W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej


I. Wymagane dokumenty:
•   Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

•   Załączniki: Dokumenty potwierdzające trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, powodującą zmianę celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, w szczególności wypis z rejestru gruntów (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).


II. Opłaty:
•   Wniosek nie podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023, poz. 2111).


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
•   Do 60 dni - uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.


IV. Sposób załatwienia sprawy:
•    Wypowiedzenie dotychczasowej stawki opłaty rocznej lub odmowa zmiany stawki procentowej opłaty rocznej.


V. Komórka odpowiedzialna:
•    Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Gospodarki Nieruchomościami - biuro nr 11
tel. (52) 39-10-752 lub (52) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:30, od środy do piątku od 7:30 do 15:30


VI. Miejsce składania wniosku/dokumentu:
•    Biuro Obsługi Klienta, parter, biuro nr 12


VII. Tryb odwoławczy:
•    Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia bądź odmowy zaktualizowania opłaty złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniosek o ustalenie, że zmiana stawki procentowej jest uzasadniona w innej wysokości lub jest nieuzasadniona. Wniosek użytkownika wieczystego składany jest przeciwko właściwemu organowi. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do zmiany stawki procentowej spoczywa na właściwym organie lub na użytkowniku wieczystym (jeżeli to on wystąpił z wnioskiem). Złożenie wniosku nie zwalnia użytkownika wieczystego z obowiązku uiszczenia opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku nie złożenia w/w wniosku w terminie obowiązuje wysokość stawki procentowej zaoferowana w wypowiedzeniu. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Kolegium przekazuje właściwemu sądowi akta sprawy wraz ze sprzeciwem. Wniosek zastępuje sprzeciw. Ustalona w wyniku prawomocnego wyroku kolegium, sądu lub w drodze ugody sądu lub zawartej przed kolegium nowa wysokość stawki procentowej obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym stawka uległa zmianie.


VIII. Podstawa prawna:
•   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

 

Załączniki

Powiadom znajomego