W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Podziały nieruchomości

I. Wymagane dokumenty:
•   Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości, złożony przez osobę, która ma w tym interes prawny, tj. właściciela, użytkownika wieczystego.

•   Załączniki do wniosku: 
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – złożony przez osobę, która ma interes prawny tj. właściciel, użytkownik wieczysty. 
2. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi. 
3. Wstępny projekt podziału. 
4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu miejscowego). 
5. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków - w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
6. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynków – w przypadku gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powodowałby także podział tego budynku. 
7. Dokumenty potwierdzające poszczególne cele podziału – w przypadkach określonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

•   Po uzyskaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia, co do zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego, co do zgodności z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wnioskodawca uzupełnia akta sprawy poprzez przedłożenie następujących dokumentów: 
1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
2. Wykaz zmian gruntowych.
3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej. 
4. Mapę z projektem podziału.

II. Opłaty:
•   Wniosek nie podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023, poz. 2111).


III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
•   Nie później niż w ciągu 30 dni – od daty przedłożenia przez wnioskodawcę zaewidencjonowanej mapy z projektem podziału.


IV. Sposób załatwienia sprawy:
•    Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

V. Komórka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12 
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Gospodarki Nieruchomościami – biuro nr 11
tel. (52) 39-10-752 lub (52) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:30, od środy do piątku od 7:30 do 15:30


VI. Miejsce składania wniosku/dokumentu:
•    Biuro Obsługi Klienta, parter, biuro nr 12


VII. Tryb odwoławczy:
•    Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


VIII. Podstawa prawna:
•   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.)
•   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

 

Załączniki

Powiadom znajomego