W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Sprostowanie aktu stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych w akcie stanu cywilnego

I. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 2. Pełnomocnictwo - jeżeli w imieniu zainteresowanego występuje pełnomocnik.
 3. Oryginał dowodu wpłaty uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4.  Jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany/uzupełniany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.
 5. Jeżeli podstawą sprostowania/uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.
 6. Jeżeli sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
 7. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację.

II. Opłaty: 39 zł – w wyniku sprostowania/uzupełnienia aktu wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego
              17 zł -
opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)
 

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szubinie lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w budynku Urzędu. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie znajduje się numer konta bankowego.

III. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie
ul. Kcyńska 34
89-200 Szubin
tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
                  wtorek od godz. 7:30 – 17:30

IV. Termin odpowiedzi:
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

V. Tryb odwoławczy:
Od decyzji, odmawiającej dokonania sprostowania/uzupełnienia, wydanej przez kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC w Szubinie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. Uwagi:

 1. Z wnioskiem o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu staniu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu. 

 2. Podstawą sprostowania/uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa jego rodziców.

 3. Akt małżeństwa prostuje/uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo.

 4. Akt zgonu może być sprostowany/uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.

VII. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378, 1615).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r.
  poz. 2111).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Załączniki

Powiadom znajomego