W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zgłoszenie urodzenia dziecka

I. Wymagane dokumenty:

 1. Do wglądu: dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie.
 2. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonujemy:
 •  osobiście
 •  za pomocą platformy ePUAP


II. Opłaty:
Zwolnione z opłaty.

III. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Szubinie
ul. Kcyńska 34
89-200 Szubin
tel. (052) 391-07-25 lub (052) 391-07-00 (centrala)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
                  wtorek od godz. 7:30 – 17:30

IV. Termin realizacji:
W dniu dokonania rejestracji.

V. Tryb odwoławczy:
Od decyzji, odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez Kierownika USC w Szubinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. Uwagi:

 1. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. 
 2. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi karta urodzenia lub karta martwego urodzenia (dostarcza szpital).
 3. Zgłoszenia dokonują matka lub ojciec dziecka.
 4. Rodzice niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat mogą dokonać zgłoszenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przeciwnym wypadku zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki.
 5. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 6. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w w/w terminach kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka z urzędu, wybierając dziecku imię.
 7. Rodzice dziecka niepozostający w związku małżeńskim, którzy chcą złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka, winni zgłosić się w USC osobiście.
  Bez procedury sądowej nie może być jednak uznane dziecko rodziców niepełnoletnich, dziecko matki rozwiedzionej lub pozostającej w separacji, jeżeli do uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu lub separacji nie upłynęło co najmniej 300 dni.
 8. Informujemy, iż zgłoszenia urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa lub którego uznanie zostało dokonane przed narodzeniem można załatwić za pośrednictwem platformy ePUAP.

VII. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1378, 1615).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r.
  poz. 2111).
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191, z 2023r. poz. 497, 1394, 1941).

       klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Powiadom znajomego