W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Stypendium naukowe/sportowe/artystyczne

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/298/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin oraz Uchwała nr XXVI/319/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów:

Stypendium przyznaje się za:
1) wybitne wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjów;
2) wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

Stypendium przyznaje się uczniom klas IV - VI  szkół podstawowych i I - III gimnazjum, którzy są mieszkańcami gminy Szubin.

Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia uchwala Rada Miejska w Szubinie na wniosek Burmistrza Szubina.

Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć 1 200,00 zł dla ucznia, a w przypadku osiągnięć zespołowych stypendium nie może przekroczyć 2 400, 00 zł.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje raz w roku uczniom, o których mowa w § 2 pkt 1, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. są finalistami lub laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290);
 2. posiadają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe
przysługuje raz w roku uczniom, o których mowa w § 2 pkt 2, którzy:
 1. zdobyli medal w mistrzostwach Polski juniorów młodszych, młodzików w dyscyplinach sportowych zaliczanych do systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Polsce albo,
 2. zostali powołani przez Polski Związek Sportowy do reprezentacji kraju we wszystkich kategoriach młodzieżowych albo,
 3. w dyscyplinach olimpijskich w kategorii junior młodszy, młodzik zajęli miejsca od I do VI w Mistrzostwach Polski.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje raz w roku uczniom, o których mowa w § 2 pkt 2, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 1. uzyskali czołowe miejsca (I,II,III) w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla międzynarodowego, krajowego lub ponad wojewódzkiego;
 2. są autorami wydarzeń artystycznych rozumianych jako występ, pokaz, prezentacja, wernisaż, koncert itp.;
 3. dorobek określony w pkt 2 poparty powinien być recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznego lub uzyskać pozytywne recenzje w mediach ogólnokrajowych.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów świadczących o
szczególnych wynikach w nauce, osiągnięciach sportowych i artystycznych.

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Szubinie w terminie:
 1. 30 dni po uzyskaniu osiągnięcia określonego w § 7;
 2. najpóźniej do końca stycznia roku następnego po uzyskaniu osiągnięcia określonego w § 8 i § 9.
Wnioski rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko stypendysty;
 2. datę i miejsce urodzenia;
 3. nazwę szkoły oraz klasę;
 4. nazwę klubu sportowego, uprawianą dyscyplinę sportową, konkurencję - w przypadku stypendium sportowego;
 5. ocenę z zachowania ucznia - w przypadku stypendium naukowego;
 6. wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium za dany rok;
 7. opinię dyrektora szkoły/trenera;
 8. wykaz załączników;
 9. oświadczenie ubiegającego się o stypendium sportowe, że nie ma podpisanego kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem, sponsorem lub związkiem sportowym gwarantującego stałe wynagrodzenie i że przedstawione dane są prawdziwe.

Przykładowy wniosek o przyznaie stypendium Burmistrza Szubina

Przykładowy wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Szubina

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Powiadom znajomego