W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Procedura wydania dowodu osobistego

 

 I. Wymagane dokumenty:
 • Kolorowe zdjęcie w pozycji frontalnej w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)                  
 • Dowód osobisty lub paszport- do wglądu,
 • Obowiązek informacyjny
Pobierz - obowiązek informacyjny
         
II. Opłaty:
 • Brak,
 • Wydanie dowodu jest bezpłatne, niezależnie od tego, czy go zgubimy, zniszczymy lub zostanie nam skradziony. Nieodpłatnie dowód otrzymają też osoby, które będą się o niego ubiegały po raz pierwszy lub będą go musiały wymienić z powodu zmiany danych.
  Warto przypomnieć, że według obowiązujących już przepisów dowody z nieaktualnymi danymi tracą ważność po czterech miesiącach.
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Do 1 miesiąca
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 • Wypełniony i podpisany wniosek wraz z fotografią należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12 – Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 14.
V. Komórka odpowiedzialna:
 • Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 14, tel: 52 391 07 43, poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30,wtorek w godz. 7:30 – 17:30.
 
VI. Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VII. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)
VIII. Uwagi:
Informacje istotne dla klientów w związku z wydaniem dowodu osobistego 
 • Termin ważności dowodu osobistego:
  • Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 • Postępowanie w sprawach wymiany lub utraty dowodu osobistego: 
  • W przypadku zmiany danych (PESEL-u, nazwiska, imienia) zawartych w dowodzie osobistym, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę. 
  • W przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego należy wystąpić o wymianę dowodu osobistego nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. 
  • Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. 
  • Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do organu gminy. 
  • Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica lub opiekuna prawnego, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym. 
  • Organ gminy lub konsul wydaje osobie zawiadamiającej wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zawierające dane identyfikacyjne podane przez zawiadamiającego oraz wzmiankę o podstawie ustalenia tożsamości. 
  • Posiadacz dowodu osobistego, któremu zwrócono znaleziony dowód osobisty, w przypadku gdy zawiadamia o utracie dokumentu, jest obowiązany przekazać dowód osobisty najbliższemu organowi gminy lub właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.
 • Tryb postępowania w sprawach unieważnienia dowodu osobistego:
  • upływu ważności dowodu osobistego,
  • utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
  • odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego. 
  • po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności zmiany danych w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę,
  •  zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
  • Dowód osobisty zostaje unieważniony po otrzymaniu dokumentów stanowiących podstawę unieważnienia z powodu: 
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego powinien zawierać: 
  • aktualną kolorową fotografię  o jasnym tle,  wymiary 35x45 mm, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, 
  • fotografia odzwierciedlająca wizerunek osoby nie starsza niż 6 miesięcy, 
 • Wniosek składa się osobiście (w imieniu osoby nieposiadającej czynności prawnych  lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych składa rodzic, opiekun prawny  lub kurator), 
 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin,  
 • O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodę  wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę,  
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych  wymaga obecności tej osoby (nie stosuje się tego w przypadku, gdy osoba była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia).

Załączniki

Powiadom znajomego