W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin

tel. centrala (+48) 523910700
tel. BOK (+48) 523910701
fax (+48) 52 384 80 71

e-mail: um@szubin.pl
serwis gminy Szubin: www.szubin.pl

Regon: 000526802
NIP: 5621004534

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejdź

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

I. Wymagane dokumenty:

 •  

  Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

          Pobierz - wzór wniosku

 • Obowiązek informacyjny

          Pobierz - obowiązek informacyjny

          Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą za korzystanie z zezwolenia;

 • zgodę właściciela lub zarządcy terenu na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprezy;

 • zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych;

 • mapkę usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych.

 

II. Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie alkoholowe wnoszona jest na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty jak za poszczególne rodzaje zezwoleń:

tj. - 43,75zł (1/12 z 525,00zł - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa),

- 43,75zł (1/12 z 525,00zł - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18%

alkoholu, z wyjątkiem piwa),

- 175,00zł (1/12 z 2100,00zł- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu).

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Miejski w Szubinie

73 8164 0001 0000 0505 2000 0024

 

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • W terminie do 1 miesiąca

 

IV. Sposób załatwienia sprawy:

 • Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12 – Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 12.

 

V. Komórka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12
Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego, pok. nr 13, tel: 52 391 07 48, poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30,

wtorek w godz. 7:30 – 17:30.

 

VI. Tryb odwoławczy:

 • Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Bydgoszczy za pośrednictwem tejże komisji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 • Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do SKO w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Szubina, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

VII. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

 

VIII. Uwagi:

 • Przedsiębiorcom posiadającym już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.

  Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

 • Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

 • Zezwolenia alkoholowe jednorazowe wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
  1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

 • Wnioski o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych należy składać co najmniej 21 dni przed planowaną imprezą !!.

   

  

 Załączniki

Powiadom znajomego