Wykonanie budżetu - 2021

Wykonanie budżetu - 2021

Informacja za 2021 r.

Informacja zawiera: - Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2021 rok- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2021 rok, - środkach na finansowanie [...]

metryczka