Opinie RIO

Uchwała Nr 12/S/2022 (118kB) pdf  Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Uchwała Nr 13/P/2020 (113kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2021 r.

Uchwała Nr 13/WPF/2020 (108kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin.

Uchwała Nr 12/Dpr/2020 (115kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2021 r.

Uchwała Nr 17/D/2021 (115kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Szubin na 2021 r.

Uchwała Nr 18/Kd/2021 (118kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szubin na lata 2021-2036.

Uchwała Nr 15/I/2021 (109kB) pdf  Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 września 2021 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szubina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

metryczka


Wytworzył: Wioletta Martek (2 grudnia 2020)
Opublikował: Adam Lewandowski (7 grudnia 2020, 15:07:54)

Ostatnia zmiana: Adam Lewandowski (26 kwietnia 2022, 17:27:26)
Zmieniono: dodanie uchwały Uchwała Nr 12/S/2022

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 558