Sprawy socjalne

Sprawy socjalne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

I. Wymagane dokumenty: wniosek;zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawianie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu [...]

Dodatek osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności [...]

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

I. Wymagane dokumenty: wniosek załącznik do wniosku - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania obowiązek informacyjny Wniosek można złożyć: w formie pisemnej: osobiście w Urzędzie w biurze nr 12 w godzinach pracy Urzędu [...]

Dodatek energetyczny

I. Wymagane dokumenty: wniosek obowiązek informacyjny Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii [...]

Pomoc Materialna dla uczniów- Stypendium szkolne, Zasiłek Szkolny

Urząd Miejski w Szubinie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin od 01-09-2021 roku dostępne są w biurze nr 27 (pierwsze piętro [...]

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I. Wymagane dokumenty: Jeżeli masz zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna - dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, [...]

Dodatek Mieszkaniowy

I. Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę [...]

metryczka