Honorowy Patronat Burmistrza Szubina

I. Wymagane dokumenty:

• wniosek 
pobierz wniosek (28kB) word  
pobierz wniosek (481kB) pdf

• obowiązek informacyjny
pobierz obowiązek informacyjny (17kB) word  
pobierz obowiązek informacyjny (384kB) pdf

• regulamin
pobierz regulamin Patronatu (26kB) word   
pobierz regulamin Patronatu (382kB) pdf

Wniosek można złożyć:

• w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
• w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
• osobiście w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
    
II. Opłaty:

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 
Przesłanie informacji w formie pisemnej: pocztą, pocztą elektroniczną, przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub odbiór osobiście przez wnioskodawcę, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.  
 
V. Komórka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Szubinie
Referat Organizacyjny i Promocji
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
tel. 52 391 07 30
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 
VI. Tryb odwoławczy:

Brak.

VII. Podstawa prawna:
 
• Art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378).
 
VIII. Uwagi:   

Brak.

 

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska i Natalia Jaroszewska (29 stycznia 2021)
Opublikował: Izabela Mężykowska (29 stycznia 2021, 12:06:45)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (29 stycznia 2021, 13:24:55)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 521