2020

2022 | 2021 | 2020

2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.398.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 21.12.2020 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.274.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.12.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.371.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 15.12.2020 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.386.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 14.12.2020 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.337.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 11.12.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.337.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 17.11.2020 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.244.2020).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.11.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 372 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.169.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.10.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 369 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.153.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.10.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.274.2020).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.10.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 356 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.220.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.10.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.153.2020.)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.09.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o ponownym zabraniu materiału [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.220.2020).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.08.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.169.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.08.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 295 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.88.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.08.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.153.2020).

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 21.08.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o ponownym zabraniu materiału [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.153.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 05.08.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.169.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 29.07.2020 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.220.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 29.07.2020 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 30 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.17.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.07.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.88.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.07.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 222 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.463.2019)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 07.07.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.153.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 01.07.2020 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 171 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.72.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.06.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.463.2019)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 21.05.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.72.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.05.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 95 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.439.2019)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.05.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.72.2020)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 09.04.2020 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 70 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.373.2019)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 09.03.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 61 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.330.2019)

           OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.03.2020 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.439.2019)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 17.02.2020 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 49 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.374.2019)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.02.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.330.2019)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.01.2020 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 14 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.361.2019)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.01.2020 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.373.2019)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.01.2020 r.          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam [...]

metryczka