Wykonanie budżetu - 2020

Wykonanie budżetu - 2020

Informacja za 2020 r.

Informacja zawiera: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2020 rokRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2020 rok, środkach na finansowanie wydatków z udziałem [...]

metryczka