Wykonania budżetu - 2019

Wykonania budżetu - 2019

Informacja za 2019 r.

Informacja zawiera: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2019 rok Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2019 rok, środkach na finansowanie wydatków z [...]

metryczka