Studium w trakcie opracowania

Studium w trakcie opracowania

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZUBIN

Obwieszczenie Burmistrza Szubina   O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZUBIN

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZUBIN     Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 [...]

metryczka