Kadencja 2018-2023

Kadencja 2018-2023

Protokół Nr V/19

Załączniki, które są uchwałami dostępne są na stronie www.bip.szubin.pl w zakładce Prawo lokalne - uchwały. [...]

Protokół Nr IV/18

Załączniki stanowiące uchwały dostępne są na stronie www.bip.szubin.pl w zakładce Prawo lokalne - uchwały. [...]

metryczka