2018

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2018

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 59 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.51.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.12.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 58 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.50.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.12.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 57 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.47.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.12.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 56 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.46.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.12.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.518.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.12.2018 r.         Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamiam strony [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.64.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.12.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.63.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.12.2018 r.          Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 55 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.44.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.12.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.62.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.12.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.482.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 12.12.2018 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 711 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.475.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.12.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.59.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 11.12.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.51.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.12.2018 r.            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.58.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.12.2018 r.            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 54 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.49.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.12.2018 r.                                 Na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.57.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.12.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 684 o warunkach zabudowy (znak: GP.RZP.6730.1.314.2013)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 30.11.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.48.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.11.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.48.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 29.11.2018 r.           Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.47.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.11.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.46.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.11.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 683 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.409.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.11.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.518.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 28.11.2018 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 53 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.45.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.11.2018 r.                     [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 52 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.43.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.11.2018 r.                     Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 669 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.439.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.11.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.55.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.11.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.54.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.11.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 50 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.42.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.11.2018 r.                     [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.53.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.11.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.44.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 14.11.2018 r.                    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.44.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 14.11.2018 r.                 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.52.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.11.2018 r.          Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.49.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 07.11.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.51.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 05.11.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.475.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 31.10.2018 r.        Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 49 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.38.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 31.10.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 48 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.39.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 31.10.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.50.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.10.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 46 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.36.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.10.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 47 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.41.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.10.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 45 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.37.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.10.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (GP.RZP.6730.1.314.2013)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 23.10.2018 r.                       Na podstawie art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (GP.RZP.6730.1.314.2013)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 23.10.2018 r.            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.43.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 23.10.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.49.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.10.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.48.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 22.10.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.47.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 22.10.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.46.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 22.10.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.45.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.10.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.42.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.10.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji Nr 45 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.35.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.10.2018 r.                        [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.40.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   z dnia 18.10.2018 r.           W związku ze złożonym w dniu 16.10.2018 r., przez pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji Nr 44 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.34.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.10.2018 r.                        [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.475.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 09.10.2018 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.39.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 08.10.2018 r.         Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.39.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 08.10.2018 r.                    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.38.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 08.10.2018 r.          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.38.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 08.10.2018 r.                 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.45.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 05.10.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: GP.RZP.6730.1.314.2013)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 04.10.2018 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu akt sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy (RZP.6733.25.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.10.2018 r.                             Na podstawie art. 49 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.36.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.10.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.36.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA  z dnia 03.10.2018 r.              Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.41.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.10.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.44.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 01.10.2018 r.       Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 43 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.31.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.09.2018 r.                              Na podstawie art. 49 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 42 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.33.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.09.2018 r.                              Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.439.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.09.2018 r.        Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.439.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 26.09.2018 r.                       Na podstawie art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 41 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.32.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.09.2018 r.                        [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 579 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.374.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.09.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.409.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.09.2018 r.       Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.34.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.09.2018 r.          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 40 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.30.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.09.2018 r.                        [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.43.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.09.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.42.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 14.09.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.409.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 04.09.2018 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.439.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 04.09.2018 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.33.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.09.2018 r.          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.40.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 31.08.2018 r.           Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.41.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 30.08.2018 r.          Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 39 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.29.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 30.08.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.32.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.08.2018 r.          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.32.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA  z dnia 28.08.2018 r.                    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.31.2018)

BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.08.2018 r.            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.30.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.08.2018 r.            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.30.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 28.08.2018r.                   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 507 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.444.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.08.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 38 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.28.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.08.2018 r.                     [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 37 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.27.2018)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 27.08.2018 r.              Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.39.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.08.2018 r.             Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.38.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.08.2018 r.           Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.37.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.08.2018 r.                Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.36.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.08.2018 r.           Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 36 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.25.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.08.2018 r.                     [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 35 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.24.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.08.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.35.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.08.2018 r.            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.34.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 22.08.2018 r.        Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.374.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.08.2018 r.        Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.33.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 09.08.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 34 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.26.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 07.08.2018 r.                             Na podstawie art. 49 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.29.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.08.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.29.2018)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA06.08.2018 r.               Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 33 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.20.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.08.2018 r.                     [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 32 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.22.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 02.08.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.27.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 31.07.2018 r.        Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.28.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 31.07.2018r.                   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.28.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 31.07.2018 r.        Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 31 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.23.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 30.07.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.444.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.07.2018 r.        Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.24.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.07.2018 r.        Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.32.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.07.2018 r.        Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 448 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.138.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.07.2018 r.                         [...]

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, które wygasły z dniem wejścia w życie Ustawy Prawo wodne t.j. 01.01.2018 r.

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), dotyczących nieruchomości lub [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.374.2018)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA24.07.2018 r.       Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.31.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.07.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 29 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.21.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.07.2018 r.                     [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 434 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.159.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.07.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.30.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.07.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 432 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.131.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.07.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 28 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.19.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.07.2018 r.                     Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.26.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.07.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.25.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.07.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.444.2017)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA06.07.2018 r.       Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.23.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.07.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.23.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 04.07.2018 r.                    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.22.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.07.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.29.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.07.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.21.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.06.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.21.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 28.06.2018 r.                      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.138.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.06.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.28.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.06.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.27.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.06.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.26.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.06.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.25.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.06.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.19.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.06.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.24.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.06.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.131.2018)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 18.06.2018 r.    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 321 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.3.2018)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 07.06.2018 r.                    Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 27 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.18.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.06.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.159.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.06.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.23.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.05.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.22.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.05.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.21.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.05.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.20.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.05.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.131.2018)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA23.05.2018 r.       Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.138.2018)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA22.05.2018 r.       Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 26 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.17.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.05.2018 r.                     [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 25 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.14.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.05.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.19.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.05.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 24 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.15.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 11.05.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.18.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.05.2018 r.         Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.16.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.05.2018 r.                     [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.159.2018)

ZAWIADOMIENIEo przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień       Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.12.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 07.05.2018 r.                              Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.17.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.04.2018 r.            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.11.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.04.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.9.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.04.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.14.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 23.04.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.14.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 23.04.2018 r.                Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.10.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.04.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.15.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.04.2018 r.           Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.15.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 17.04.2018 r.                   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.16.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.04.2018 r.         Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.16.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 16.04.2018r.                   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.8.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.04.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.12.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.04.2018 r.            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.12.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 12.04.2018 r.                    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 17 umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.13.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.04.2018 r.               Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 198 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.508.2017)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 06.04.2018 r.                    Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.18.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.04.2018 r.            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.6.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.04.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.11.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.04.2018 r.          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.9.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.04.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.10.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.03.2018 r.          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.17.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 21.03.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.8.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.03.2018 r.             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.8.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 20.03.2018 r.                       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.16.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.03.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.15.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 14.03.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.3.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 13.03.2018 r.          Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.5.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.03.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.4.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 09.03.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.3.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 09.03.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.14.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 08.03.2018 r.              Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.2.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.03.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.1.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.03.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.10.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 05.03.2018 r.         Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.13.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 01.03.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.12.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 01.03.2018 r.          Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.508.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.02.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.508.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 28.02.2018 r.                       Na podstawie art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.11.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.02.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.9.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.02.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.49.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 23.02.2018 r.               Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.48.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 23.02.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.47.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 22.02.2018 r.               Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.46.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 22.02.2018 r.               Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.5.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.02.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.4.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.02.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.3.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.02.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.3.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA 16.02.2018 r.                     Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.2.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.02.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.1.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.02.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.8.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 09.02.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.45.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 01.02.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 79 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.388.2017)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 01.02.2018 r.                    Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.6.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 31.01.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.49.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 30.01.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.48.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 30.01.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.47.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 30.01.2018 r.   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.46.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 30.01.2018 r.          Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.43.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.01.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.42.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.01.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.44.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.01.2018 r.                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.5.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.01.2018 r.           Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.4.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.01.2018 r.            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.3.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.01.2018 r.            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.2.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.01.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.1.2018)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.01.2018 r.   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.41.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.01.2018 r.                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.388.2017)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 08.01.2018 r.     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.388.2017)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA08.01.2018 r.              Na podstawie art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się o wydaniu postanowień w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.45.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.01.2018 r.              Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.39.2017)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.01.2018 r.                                 [...]

metryczka