Wykonanie budżetu - 2017

Wykonanie budżetu - 2017

Informacja za 2017 r.

Informacja zawiera: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2017 rokRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2017 rok, środkach na finansowanie wydatków z [...]

metryczka