Obowiązujące

Obowiązujące

Strategia Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie

Uchwała nr VIII/67/19  Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 maja 2019w sprawie przyjęcia strategii Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie na lata 2019-2029. [...]

Wieloletni program osłonowy dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. [...]

Program Miasto i Gmina Szubin Przyjazna Seniorom

Uchwała nr XLVIII/590/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018w sprawie przyjęcia Programu Miasto i Gmina Szubin Przyjazna Seniorom. [...]

Program "Szubińska Karta Seniora 60+"

Obowiązuje od 22 czerwca 2017r. [...]

Szubiński Program Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Uchwała nr XXVIII/349/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Szubińskiego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023” ze zmianami:- uchwała nr XLIV/548/18 z 14 czerwca 2018r.- obowiązuje od 2016r. do 2023r. [...]

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin.

Uchwała nr XXXII/282/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Szubin [...]

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin.

Uchwała nr XXII/272/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin oraz zmiany:- uchwała nr VI/52/19 z 14 marca 2019r.- obowiązuje od 2016r. [...]

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025

Uchwała nr LII/413/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025"- obowiązuje od 2014r. do 2025r. [...]

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy

Uchwała nr LII/412/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin”- obowiązuje od 2014r. do 2020r.Uchwała nr XXXIV/303/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 czerwca [...]

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin.

Uchwała nr XXXIV/266/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2013-2028- obowiązuje od 2013r. do 2028r.Aktualizacja [...]

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szubin.

Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2013 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szubin na lata 2013- 2032"- obowiązuje od 2013r. do 2032r. [...]

metryczka