Zamierzenia i programy gminy - archiwalne

1. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta przejdź
2. Zadania inwestycyjne przejdź do uchwały budżetowej
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018
4. Program Ekologicznego Rozwoju i Ochrony Środowiska Gminy Szubin część 1 (2023kB) pdf
część 2 (2041kB) pdf
część 3 (2018kB) pdf
część 4 (1914kB) pdf
5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin pobierz (1831kB) pdf
mapa (819kB) pdf
6. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Szubin pobierz (1429kB) pdf
mapa (39kB) pdf
7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin

8. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Szubina na lata 2008-2015 pobierz (2487kB) pdf
9. Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2009-2013 pobierz (204kB) pdf
10. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szubin pobierz (449kB) pdf
11. Ramowy plan realizacji zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" na 2009 r. pobierz (741kB) pdf
12. Planowanie przestrzenne (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
przejdź
13. Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Szubina przejdź do uchwały
14. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin w 2012 roku przejdź do uchwały
15. Program Promocji Marki Gminy Szubin pobierz (9147kB) pdf
16. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013–2028 przejdźmetryczka


Wytworzył: Michał Moniak (17 marca 2004)
Opublikował: Katarzyna Markowska (17 marca 2004, 09:57:41)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (23 marca 2017, 09:21:54)
Zmieniono: przeniesiono informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30275